Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.332

Zaslání návrhu na insolvenci - platit ještě dluhy nebo už ne (zvýhodňování věřitele)

Odesláno: 
Otevřeno 601 x
5 odpovědí
 
Zdravím,
přítel byl ve výkonu trestu za dlužné výživné. Byl propuštěn na půlku s podmínkou dohledu probace a nutnosti hradit dlužné i běžné výživné, na které byla uvalena exekuce. Pomohla jsem mu dát dohromady všechny pohledávky, kde jsem jen byla schopna se poptat. Zahájila jsem přípravu podání na insolvenci, ale mám pár nejasností:
pokud se podá návrh na insolvenci k soudu - v té chvíli už se nesmí žádný z věřitelů upřednostnit a dojde k "neplacení" pohledávek.
Vyčká se 30 dní na přihlášení věřitelů, posouzení, schválení, přidělení IS a ten určí výšku splátky? Jak se postupuje v případě, že výživné i dlužné se strhává exekučním příkazem z platu směrem k exekutorovi. To zaměstnavatel výživné bude deponovat až do doby schválení insolvence a pak to pošle IS? Jak se postupuje v případě probační kontroly, když podmínkou je nosit potvrzení o zaplacení alimentů? Je možné výživné dál zasílat exekutorovi? Jak postupovat, aby nedošlo k porušení podmínky a přitom se neporušil ani zákon o insolvenci? Platí, že výživné jede ve zvláštním režimu a může se i nadále hradit? Jako matka se snažím, aby jeho bývalá nemusela na koruny čekat a tak hledáme nejschůdnější, a i podle zákona, cestu. Jak můžeme zastavit exekuci na běžné výživné? Skutečně stačí 1/2 roku platit bezproblémově a pak požádat o zrušení exekuce na běžné výživné? Pokud ano, koho? Exekutora asi ne...soud? V místě bydliště? Dá se o to požádat až po schválení insolvence nebo až po uplynutí 5letého období? Vím, že běžné i dlužné výživné se musí uhradit v plné výši. Dále: má práci, předali jsme papíry k udělání návrhu, pokud bude vše ok, návrh se podá na soud do konce srpna. Jak ale postupovat, bude- li v září nastupovat do nové, lépe placené práce...komu dát vědět, oznámit změnu, aby vše bylo tak jak má?
Děkuji.
 
Dobrý den,

zjištění úpadku soudem v rámci insolvenčního řízení má za důsledek přerušení veškerých exekučních řízení, tedy i těch, kterými se vymáhá výživné. Výživné bude po schválení oddlužení hrazeno matce prostřednictvím insolvenčního správce, a to jak běžně, tak dlužné. Výživné je v insolvenčním řízení přednostní pohledávkou, tzn. dokud nebude uhrazeno dlužné výživné v plné výši, ostatní věřitelé nedostanou nic. Potvrzení pro kontrolu Probační a mediační služby o tom, že výživné je v insolvenci hrazeno, vydá insolvenční správce, prostřednictvím kterého bude hrazeno.

Bude však potřeba, aby si matka dítěte u insolvenčního správce výživné (jak dlužné, tak běžné) uplatnila. Od 01.07.2017 je pro uplatnění takové pohledávky předepsaný formulář „Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou“ který najdete na webu http://www.justice.cz v sekci Formuláře.

U plateb výživného neplatí, že jeho úhradou byste zvýhodňovali jiné věřitele. Nárok dítěte předchází nároku ostatních věřitelů.

Změnu zaměstnání bude muset přítel nahlásit soudu a zároveň insolvenčnímu správci (bude-li v době změny zaměstnání již ustanovený).
 
Děkuji za informaci, nicméně mi nebylo zodpovězeno vše. Informace, které jste mi podali jsem schopna si pročíst v novele. Jde mi ale primárně o placení běžného i dlužného výživného v rámci udělené podmínky. Jak postupovat, protože nikde zatím není žádný interní pokyn (alespoň soudy jej nemají). V okamžiku, kdy se podá návrh na insolvenci, vše je v "stop stavu", do doby přidělení IS a schválení insolvence. Jde mi ale o to, zda výživné dlužné i běžné hradit přímo k rukám matky (po dobu než dojde k odsouhlasení isn.) a zároveň nechat deponovat zaměstnavatele? Protože dle PMS, pokud nebude k rukám matky docházet výživné, jedná se o porušení podmínky. V tomto případě by trestní zákon byl nadřazen insolvenčnímu? Děkuji za informace...
 
Dobrý den,

obecně platí, že dlužník je dle ust. § 111 odst. 1 insolvenčního zákona povinen v zásadě se zdržet od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet. Toto omezení se však u zákonné vyživovací povinnosti neuplatní, neboť podle ust. § 111 odst. 2 insolvenčního zákona se omezení nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, netýkají mimo jiné právě úkonů nutných ke splnění zákonné vyživovací povinnosti. Svou zákonnou vyživovací povinnost tak musí dlužník plnit již ihned od zahájení insolvenčního řízení, a to v termínech jejich splatnosti.

Jestliže je pro výživné nařízena exekuce / výkon rozhodnutí, tyto se dle mého názoru nepřerušují a zaměstnavatel by měl i nadále provádět srážky ze mzdy dlužníka ve prospěch dětí a tyto poukazovat k rukám jejich matky. Jakmile však bude prohlášen úpadek dlužníka, je třeba neprodleně uplatnit výživné u ustanoveného insolvenčního správce.

Domnívám se, že při dodržení výše uvedeného postupu nemůže Probační a mediační služba dojít k závěru, že dlužník svou podmínku porušil.
 
Zdravím,
takto postavené vysvětlení má pro mě hlavu a patu. Škoda jen, že vše je zatím v rovině domněnek. Otázkou pak zůstává, jak by se k uvedené situaci stavěl soud. Nicméně moc děkuji za vaše vyjádření, prodebatuji toto s PMS a myslím, že je to nejschůdnější cesta. Pokud by se vám stalo, že by jste se s tímto setkal v praxi přímo u soudu, zajímal by mě postup a přístup soudu. Děkuji...
 
Dobrý den,

stále jsem toho názoru, že při dodržení dříve předestřeného postupu nemůže Probační a mediační služba dojít k závěru, že dlužník svou podmínku porušil. Doufám, že Probační a mediační služba bude téhož názoru jako já a mí kolegové.