Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.695

Insolvence na družstevní byt a rozsudek Nejvyššího soudu ČR

Odesláno: 
Otevřeno 1036 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Potřebovala bych právní radu ohledně insolvence, majetku a úmrtí mé matky.
Má matka umřela 31. 7. 2017 po dlouhodobé nemoci. Byla již po několik let ve starobním důchodu SD a těžce invalidní.
Při hledání rodného listu jsem se dozvěděla nemilou zprávu, že má matka byla v insolvenci. Dočetla jsem se, že 100% částky činní 300.000 Kč, bylo ji stanoveno, zaplatit minimálně 30% z celkové částky. Do konce insolvence by ji zbývalo 21 měsíců.
08/2016 mi má matka přenechala družstevní byt DB s podílem. Z dokumentace u soudu jsem se dočetla, že insolvenční správce chtěl mou matku o byt připravit a při jejím odvolání k Nejvyššímu soudu České republiky se došlo k závěru, že o byt nepřijde. Nevím, zdali přenecháním družstevního bytu s podílem nebyl porušen zákon.
Cituji z usnesení soudu : ,, Jinak řečeno, pokud jako způsob řešení úpadku soud I. Stupně, při znalosti věci (že dlužnicí zatajené věci jsou v soupisu majetkové podstaty zahrnuty) určil oddlužení plněním splátkového kalendáře, je uvedené pochybení dlužnice zhojeno, tedy byt zůstává zahrnut v majetkové podstatě, leč nebude v režimu oddlužení insolvenčním správcem zpeněžován a dispoziční právo k němu svědčí dlužnici §409 odst. 2 insolvenčního zákona, která pro úplnost to budiž uvedeno bude plnit i nadále věřitelům prostřednictvím pravidelných splátek."
Je nějaká možnost, nepřijít o tento družstevní byt s podílem a co v současné situaci dělat a jak postupovat?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, v důsledku úmrtí Vaší matky bude insolvenční řízení zastaveno a případně bude rozhodnuto i o splnění oddlužení (v závislosti na míře plnění). Pokud o splnění oddlužení rozhodnuto nebylo, tak věřitelé Vaší maminky mají právo se přihlásit do dědictví či tyto dluhy přecházejí stejně jako majetek na zůstavitele.
V odůvodnění rozhodnutí soudu, které jste citovala je výslovně uvedeno, že družstevní byt se v rámci insolvence zpeněžovat neměl. Jiná věc, která mě však trochu zarazila je skutečnost, že Vám matka, která byla v insolvenci darovala byt, což by mohly namítnout věřitelé maminky, že se jedná o neúčinné právní jednání a o byt by bylo možné se soudit. ale to je nyní je těžké předjímat. Nyní bude nutné zjistit zejména to, zda dědictví není předluženo a podle toho se u notáře zachovat, případně s ním celou věc konzultovat, neboť je známo, že na dědice nepřechází jen majetek, ale rovněž i dluhy zůstavitele.