Počet stránek ve webu: 42.858


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.062.056

Osobní bankrot manželky - manžel nevěděl o zadlužení manželky

Odesláno: 
Otevřeno 531 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
3.8.2017 jsem se dozvěděl, že manželka dluží 13ti subjektům 650.000 Kč, o jejích půjčkách jsem nevěděl.
Většina půjček by měla být sjednána před manželstvím (brali jsme se v 10/2016). Je ale možné, že na některých půjčkách je již použito mé příjmení, protože došlo buď k jejich navýšení, nebo jiným machinacím, kterým nerozumím.
Myslíte si, že by pro manželku a vůbec naši rodinu a hlavně děti (2,5 roku a 3 měsíce) by bylo rozumné řešení osobní bankrot manželky? Nechci jít do společného bankrotu už proto, že dluhy nejsou moje a také z toho důvodu, že můj zaměstnavatel se mnou okamžitě rozváže pracovní poměr, protože osoby v insolvenci nesmí zaměstnávat.
Pokud by do bankrotu manželka šla, co se bude počítat do jejích příjmů? Ona má pouze mateřskou, cca 10 000 Kč a případně by jí vypomohla pravidelným darem babička nebo matka. Já mám ale příjem cca 25 000 Kč a proto by mě zajímalo, zda i můj příjem bude počítán do úhrad dluhů manželky. Jde mi o to, že z příjmu platím mnoho věcí, např. splátky za auto (koupené před manželstvím), stavební spoření, penzijní připojištění, stavební spoření dětem atd.
Omlouvám se za délku dotazu, ale budu vděčný za odpověď, ztrácím naději na jakoukoliv radostnou budoucnost mých dětí, bohužel díky hlouposti své manželky.
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud není Vaše manželka v exekuci, tak je oddlužení ideální způsob řešení. Do oddlužení se budou počítat výhradně příjmy Vaší ženy, tedy mateřská a případné dary, které budou nutné proto, aby Vaše žena byla schopna splnit zákonné podmínky pro povolení oddlužení, což je úhrada alespoň 30% pohledávek jejích nezajištěných věřitelů + úhrada odměny insolvenčního správce ve výši 65.340,-Kč + úhrada částky ve výši 4.840,- Kč odměna za sepsání insolvenčního návrhu a částka ve výši 6 x 1.089,- Kč coby depozit odměny insolvenčního správce a dále i odměna správce 250, -Kč za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky, Tato nová pravidla platí od 01. 07. 2017 tedy po tzv, "akreditační novele" insolvenčního zákona. Jedno velmi významné novum je sktečnost, že insolvenční návrhy smí od 01.07.2017 dle ust. § 390a insolvenčního zákona (zákon 182/2006 Sb.) sepisovat již pouze advokáti, notáři, soudní exekutoři a insolvenční správci a dále akreditované osoby, které tuto činnost (činnost v olasti oddlužení prokazatelně vykonávali 6 měsíců před novelou insolvenčního zákona), zde se jedná o různé poradny při finanční tísni, charity, diakonie. Pokud by však Vaše žena měla VŠ vzdálání v oboru právo a právní věda nebo ekonomick=m oboru nebo by složila zkoušku insolvenčního správce mohla by si insolvenční návrh podat i sama za sebe, ale výše uvedené skutečnosti by musela doložit v přllohách k insolvenčnímu návrhu.
Povinnými přílohami jsou i nadále:
- seznam majetku dlužníka,
- seznam závazků dlužníka,
- seznam zaměstnanců dlužníka
- případné navýšení příjmů dlužníka formou darovací smlouvy či smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran.
Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz a vězte, že zde dostanete v rámci konzultaci více informací.