Počet stránek ve webu: 42.688


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.846.844

Nesprávné datum narození v rozsudku ze soudu - platnost rozsudku soudu

Odesláno: 
Otevřeno 993 x
1 odpověď
 
V rozsudku je, že jsem se nevyjádřil a že mám platit (petit PR), a je uvedeno (v rozsudku) chybně datum - rok mého narození, je o několik let jiný.
Rodné číslo v rozsudku není, takže osoba je nesprávné identifikována.
1) je rozsudek platný nebo je napadnutelný pro chybu, kdy žalovaný je zjevně chybně identifikován?
2) bude následovat informace do DS o právní moci rozsudku anebo automaticky 15. dnem po doručení rozsudek již nabyl právní moci?
3) může žalobce nebo jeho advokát rozsudek dát ihned po 3 dnech od právní moci exekutorovi, anebo žalovaného předtím musí vyzvat k zaplacení?
Jistinu zaplatím v úterý 8.8.2017, ale úroky musí někdo vyčíslit a na placení nákladů řízení k rukám zástupce žalobce se v rozsudku nepíše nic. Tedy musí ten advokát vyzvat, kam mám plnit anebo může rovnou dát exekutorovi?

4) je-li rozsudek doručen fikcí, lhůta pro odvolání padá 16. dnem, i když v rozsudku budou chybné údaje (moje datum narození; tvrzeno, že jsem obdržel výzvu k plnění, ale ta byla na jinou částku), anebo lze podat odvolání na takto vadný rozsudek?
Děkuji.
Roman
 
Zdravím Vás, pokud je v rozsudku chybně uvedeno datum narození stačí požádat soud o vydání opravného usnesení a tato chyba v psané bude napravena. K druhému dotazu uvádím, že soud o nabytí právní moci rozsudku účastníky řízení neinformuje, právní moci soudní rozhodnutí nabyde po uplynutí lhůty pro odvolání. K dalšímu dotazu uvádím, že advokát oprávněného může ihned poté co Vám uběhne lhůta k plnění podat bez dalšího návrh na nařízení exekuce, což znamená, že Vás nemusí vyzývat k úhradě dlužné částky, i když vím, že se s návrhy na nařízení exekuce čeká několik týdnů od právní moci rozsudku. Pokud chcete vědět kolik korun přesně dlužíte je nutné požádat protistranu o přesné vyčíslení dlužné částky. K poslednímu dotazu uvádím, že je-li zřejmé. že se jedná jen o chybu v psaní, tak dle mého názoru nemá smysl podávat odvolání proti platebnímu rozkazu či rozsudku, neboť již tím, že jste si rozsudek či platební rozkaz nevyzvedl, tak mám za to, že toto rozhodnutí je již pravomocné, neboť rozhodnutí je doručeno uplynutím úložní lhůty, a od tohoto dne počíná 15 ti denní lhůta k podání odvolání, a pokud tato lhůta uplyne tak rozhodnutí nabývá právní moci.