Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.838.479

Exekuce na potomka přítele, přítelkyně - jak ochránit majetek před zabavením exekutorem?

Odesláno: 
Otevřeno 630 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
žiji ve společné domácnosti s přítelkyní a jejími dětmi v dospělém věku.
Dcera přítelkyně si nabrala různé půjčky a nyní jí hrozí exekuce, které bohužel nijak aktivně neřeší a my se nyní bojíme o náš majetek.
Jak ochránit vlastní majetek před exekutorem, který není ve vlastnictví dcery mé přítelkyně?
Bohužel na každou věc již nemáme doklad a netušíme, jak doložit, že je naše.
Máme šanci bránit naše věci?
Dcera zde má trvalý pobyt a také zde přebývá.
 
Zdravím Vás, jediné co můžete dle mého názoru v této věci učinit je to, že buď Vy i Vaše přítelkyně sepíšete čestná prohlášení, kde výslovně uvedete, co patří Vám, co přítelkyni a co zadlužené dceři. Čestná prohlášení opatříte úředně ověřeným podpisem. Nebo ještě je možné se zadluženou dcerou přítelkyně uzavřít nájemní smlouvu, kde bude výslovně uvedeno i to, co ze zařízení bytu či domu patří Vám coby pronajímatelům a co zadlužené dceři coby nájemci. Jelikož se jedná o nájemní smlouvu je nutné určit i výši nájemného, Jen pozor i příjmy z nájmu pokud přesáhnou určitou výši podléhají dani z příjmu. Osobně mám za to, že nájemní smlouva, jelikož se jedná o smlouvu je lepším dokladem o vlastnictví Vašich věcí než čestná prohlášení. I podpisy na nájemní smlouvě bych raději nechala úředně ověřit.