Počet stránek ve webu: 42.676


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.807.851

Odstěhovaný cizinec a exekuce - majitel bytu, domu dostal dopis o exekuci od exekutora

Odesláno: 
Otevřeno 748 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dcera si vzala 2003 Inda. V našem domku měli trvalý pobyt od 10.1.2005 do 8.1.2007. (To jsem si zjistila na cizinecké policii.) Potom se odstěhovali a rozvedli.
Náš bývalý zeť nyní pobývá v Německu ve Frankfurtu nad Mohanem, ale nejsme s ním ve spojení.
26.6.2017 nám bylo na naši adresu, ale na jméno našeho bývalého zetě doručeno vyčíslení dluhu - pokyn k úhradě.
Moje otázka zní, jestli musím zaplatit exekutorovi vzniklý dluh, který udělal člověk, s kterým již nejsme 10 let ve spojení a ani v příbuzenském vztahu. Jediné co nás k sobě váže je fakt, že u nás v roce 2005-2006 bydlel.
Dcera se pokouší zjistit adresu svého bývalého manžela.
V dopise soudního exekutora není napsáno, kdy dluh vznikl, ale je tam napsáno, že exekuce bude provedena na všech místech naplňujících domněnku o možném výskytu zeťova majetku.
Že u nás žádný majetek nemá a ani neměl je snad lidsky jasné, ale jak to mám dokázat exekutorovi?
Děkuji, Novotná
 
Zdravím Vás, v tomto případě bych k exekutorovi podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že dne 26.6.2017 Vám byla doručena výzva k předčasnému splnění exekučně vymáhaného plnění, kdy povinným je Váš bývalý zeť, občan Indie, který se již déle než 10 let nezdržuje na adrese trvalého pobytu v ČR, neboť manželství Vaší dcery s povinným (bývalým zetěm) bylo rozvedeno již v roce. , což dokládáte úředně ověřenou kopií rozsdku o rozvodu Vaší dcery s povinným. S ohledem na výše uvedené skutečnosti již povinný nemá v ČR žádný majetek, jehož zpeněžením by bylo možné uspokojit pohledávku oprávněného. K pobytu povinného uvádíte, že víte, že tento v současné době žije v Německu, a to ve Frankfurtu nad Mohanem, žádné další informace o osobě povinného Vám známé nejsou. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujete zastavení exekuce prodejem movitých věcí povinného na adrese jeho trvalého pobytu v ČR, neboť povinný adresu trvalého pobytu v ČR opustil před více než 10 lety, což lez rovněž doložit i úředně ověřenými kopiemi listin z cizinecké policie,