Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.712

Promlčení soudem neřízené exekuce - kolik let, za kolik let se exekuce promlčí?

Odesláno: 
Otevřeno 574 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
přihlásil se exekutor se soudem nařízenou exekucí z roku 2009, právní moc 20.8.2009. Povinný neví o co se jedná, ale je si vědom, že nějaký dluh může existovat, domnívá se ale, že byl promlčen.
Věřiteli by případně rád vyhověl, ale děsí se dalšího příslušenství u osm let staré exekuce.
Má takto stará exekuce ještě právní opodstatnění?
Nedošlo již k promlčení? Jak v takovém případě postupovat?
Děkuji ta odpověď.
 
Zdravím Vás, tato exekuce není promlčená a je nutné ji pokud dluh existuje uhradit. Promlčecí doba u práva oprávněného exekučně vymáhat pohledávku po povinném je 10 let od právní moci rozhodnutí, na jehož základě byla exekuce nařízena (tzv. exekuční titul).