Počet stránek ve webu: 40.428

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.276.878

Deponace platu, mzdy při zahájení insolvence, oddlužení, osobního bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 2062 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
podal jsem návrh na insolvenci, přezkumné jednání mám až za měsíc, ale zaměstnavatel mi už z minulé výplaty udělal srážku (deponoval mzdu; prý podle zákona), když to zjistil.
Před podáním jsem neměl žádnou exekuci, tak mi nemohli nic strhávat než to projde soudem.
Mohou a podle jakého zákona deponovat mzdu, ikdyž jsem ještě neměl soud, tudíž zaměstnavateli nepřišel žádný rozkaz aby strhávali mzdu? Nebo by mi měli (podle nějakého zákona) vyplácet celou mzdu, dokud neproběhne soud?
Prý mi deponované peníze vrátí, že vyplním nějaký formulář, ale pak nechápu jaký to má smysl.
Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud nemáte žádnou exekuci a Vašemu zaměstnavateli nebylo dosud doručeno usnesení o schválení oddlužení ani exekuční příkaz od exekutora, tak Váš zaměstnavatel není do rozhodnutí o schválení oddlužení (splátkový kalendář) oprávněn deponovat jakoukoli částku z Vaší mzdy a tyto peníze by Vám měl vyplatit.
Opačná situace by nastala pouze v případě, že by byl Vašemu zaměstnavateli doručen exekuční příkaz od exekutora ještě před tím, než jste podal insolvenční návrh. To by poté Váš zaměstnavatel peníze deponoval oprávněně a to až do doby, kdy by mu bylo doručeno usnesení o schválení oddlužení. Poté by Vám musel tyto deponované peníze v době od podání insolvenčního návrhu do doby vydání usnesení o schválení oddlužení (splátkový kalendář) vyplatit.
Proces vyplácení deponovaných částek zaměstnanci v oddlužení je již věcí vnitřních předpisů zaměstnavatele, to již zákony neupravují a je to zcela v kompetenci jednotlivých zaměstnavatelů.
 
Děkuji za odpověď, takže pokud bych zavolal na mzdovou účtárnu s tím, že do rozohodnutí soudu by mi měli peníze vyplácet všechny, když jsem neměl žádné exekuce, tak by mi je tedy poslali? Pokud by se ale pořád oháněli, že to dělají podle zákona a nechtěli je vyplatit, tak je ještě nějaká možnost jim to vysvětlit? Třeba přesně nějaký zákon? Děkuji
 
Zdravím Vás, mám za to, že je to jasně napsané, a to i v ust. § 409 insolvenčního zákona, který hovoří jasně. Kdyby byly stále problémy, je nutné to sdělit insolvenčnímu správci a poté i soudu a tyto orgány by již měly o nápravu postarat.