Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.339

Zadlužení v době probíhající insolvence a zrušení insolvence, oddlužení, bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 647 x
1 odpověď
 
Na základě mojí žaloby o zaplacení dluhu, který vznikl 30.6.2016 soud rozsudkem přikázal žalovanému dluh uhradit do 7.5.2017. Žalovaný nekomunikuje a dluh nezaplatil.
Budu se tedy muset zaplacení dluhu domáhat návrhem na výkon rozhodnutí. Zjistil jsem ale, že žalovaný je rozhodnutím soudu od 27.7.2015 v procesu oddlužení. Na můj dotaz mi Insolvenční správce sdělil, že výkon rozhodnutí (exekuce) stejně nebude moci být vykonán.
Dlužník ale nesplnil podmínky §412 Insolvenčního zákona, protože v době procesu oddlužení udělal další dluh.
Proces oddlužení by měl být tedy soudem zrušen a měla by nastoupit exekuce.
Nebo musím čekat na ukončení oddlužení a pak to dát exekutorovi?
Jak tedy mám dále postupovat?
Předem děkuji za radu.

 
Zdravím Vás, pokud se jedná o dluh po úpadku, a z Vámi uvedených údajů vše nasvědčuje, že tomu tak je, je nutné nejdříve zaslat soudu kopii rozsudku o dluhu dlužníka po úpadku, s tím, že tento dluh dosud nebyl dlužníkem uhrazen a v souvislosti s tím, soudu navrhnout, aby oddlužení dlužníka bylo soudem dle ust. § 418 insolvenčního zákona zrušeno. Soud vyzve dlužníka, aby se k existenci dluhu vyjádřil a tento uhradil, pokud se tak nestane, soud nařídí jednání o zrušení oddlužení a potom buď oddlužení poběží dál (pokud dlužník vše uhradí) nebo bude zrušeno a na majetek dlužníka bude prohlášen konkurs.
Návrh na nařízení exekuce na majetek dlužníka v insolvenci či v konkursu lze podat, exekuce bude nařízena, ale po dobu insolvenčního řízení exekutoři nesmí nic vymáhat a bude se čekat na ukončení insolvenčního řízení a poté bude moci exekutor vymáhat formou exekuce úhradu tohoto dluhu po dlužníkovi.