Počet stránek ve webu: 40.408

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.276.075

Nedobrovolná dražba navržená věřitelem a výmaz zástavy z katastru nemovitostí po příklepu

Odesláno: 
Otevřeno 580 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
můj dotaz se týká nedobrovolné dražby. Chtěl bych se účastnit nedobrovolné dražby, kde návrh na dražbu podal údajně 2. zajištěný věřitel a ten první se prý nepřihlásil (podle informací dražebníka) a tedy jeho zástava údajně po dražbě nebude vymazána z nemovitosti.
Zajímá mě, kde se takové informace spolehlivě můžu dozvědět a ověřit si je. V dražební vyhlášce je navíc navrhovatel začerněn a není tedy ani jasné, kdo dražbu navrhl (je to vůbec správný postup)?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, tyto informace zjistíte u exekutora, který má dražbu provést. Exekutorovi je nutné sdělit, že se chcete dané dražby zúčastnit a současně se i exekutora zeptejte jak to bude se zástavním právem prvního zajištěného věřitele po příklepu, Mám za to, že by na Vás přejít nemělo, ale konkrétní závěr by bylo možné učinit až po shlédnutí smlouvy uzavření mezi povinným a prvním zajištěným věřitelem. Pokud je oprávněným fyzická osoba je v pořádku, že jej osobní údaje jsou začerněny (anonymizovány), neboť zde máme i zákon o ochraně osobních údajů. Takže se bude nutné obrátit přímo na exekutora či soud, který bude danou věc dražit.
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď, jen bych rád doplnil, že se nejedná o exekuční dražbu, ale o dražbu dle § 44 zák. č. 26/2000 Sb. Jak je to v tomto případě s nepřihlášenou pohledávkou 1. zajištěného věřitele prosím?
Děkuji
 
Zdravím Vás, v tomto případě je jasné, že i první zástavní věřitel by mohl dražbu navrhnout a je i možné, že tak učinil, zvláště je-li jeho pohledávka zajištěna jako první v pořadí. Mám za to, že z výtěžku zpeněžení by měly být zajištění věřitelé uspokojeni dle pořadí zajištění ve výpisu z katastru nemovitostí. Nicméně na podrobnosti se vyptejte přímo toho, kdo bude nemovitost dražit, neboť zde záleží i na znění smlouvy o provedení dražby mezi navrhovatelem dražby (2. zajištěný věřitel a dražebníkem (tím, kdo bude dražit).