Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.317

Dluhová past a neschopnost splácet závazky z mikropůjček

Odesláno: 
Otevřeno 630 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 se mi po dostudování Univerzity stala nehoda a byla jsem upoutaná na téměř rok na invalidní vozík a nebyla si tak schopná vydělávat. Vzhledem k předchozímu studiu a tudíž žádné předchozí práci na plný úvazek jsem nedostala podporu v nezaměstnanosti. A tak jsem byla nucena si na živobytí peníze půjčit a spadla tak do nekonečné dluhové pasti.
Dlužím několika společnostem včetně společnostem poskytující tzv. mikropůjčky. Kvůli mé situaci jsem se za vidinou výdělku a naděje na oddlužení odstěhovala do Anglie, ale momentálně jsem v takové situaci, že už nadále nejsem schopná splácet tolik tisíc měsíčně a jsem z toho značně zoufalá.
Ráda bych Vás požádala o radu, co by se v mé situaci dalo dělat.
Předem děkuji,
 
Zdravím Vás, pokud máte alespoň nějaké příjmy, je možné podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podmínkou je, že máte více než 2 věřitele a závazky dobu delší než 30 dnů po splatnosti, navíc ze svých příjmů, a to i navýšených o darovací smlouvu či smlouvu o důchodu musíte být schopna uhradit alespoň 30% pohledávek Vašich nezajištěných věřitelů plus odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč za 60 měsíců, což činí 1.089,- Kč měsíčně.
Jak jsem uvedla výše příjmy je možné si navýšit formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu, kde se dárce či poskytovate důchodu závaže, že Vám bude po dobu 60 měsíců poskytovat dar či důchod (příjem) pro účely oddlužení. Jen dodávám, že tato smlouva musí být opatřena úředně ověřenými podpisy obou smluvních stran a dárce by měl být solventní a na jeho majetek by neměla být uvalena exuce a neměl by být ani v insolvenci.
Jen dodávám, že Váš úpadek je nutné doložit i upomínkami, rozhodnutími či exekučními příkazy, z nichž budou patrná výše Vaších závazků. Insolvenční návrh je nutné opatřit Vašim úředně ověřeným podpisem.
Dodávám, že povinnými přílohami k inslvenčnímu návrhu jsou:
- seznam závazků a seznam majetku dlužníka,
- seznam zaměstnanců. prohlášení o podnikání
- listiny dokládající úpadek dlužníka,
- prohlášení o vyživovacích povinnostech (manžel, děti,
- seznam Vašich dlužníků a
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce a
- přehled příjmů dlužníka za poslední 3 roky před podáním insolvenčního návrhu.
Závěrem dodávám, že darovací smlouvy můžete mát uzavřeny klidně i dvě či tři od více dárců.