Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.306.955

Splátky dluhu snížené dlužníkem - hrozí exekuce?

Odesláno: 
Otevřeno 549 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, když měsíčně posílám na své závazky určitou částku, ale ne tolik, kolik po mě chce banka, protože toho mám hodně a nedávala by jsem to měsíčně, můžou na mě poslat exekutora?
 
Zdravím Vás, mám za to, že banka po Vás může dlužnou částku vymáhat, pokud neplníte podmínky v souladu se smlouvou, na základě, které Vám banka peníze poskytla, K exekuci v praxi dochází až když má oprávněný (banka) v rukou platný, pravomocný a vykonatelný exekuční titul (většinou soudní rozhodnutí), které Vám uloží dluh bance uhradit a současně i případně věřiteli nahradit i náklady řízení a právního zastoupení.
Pokud takto uloženou povinnost nesplníte, poté můžete počítat i s exekucí, dříve však dle mého názoru nikoli.
Pokud je exekuční titul již vydán a Vy dluh řádně nehradíte, tak je jen otázkou času, kdy bance dojde trpělivost a podá návrh na nařízení exekuce.