Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.282.551

Exekuce - první se platí náklady exekuce nebo splácí jistina, kam exekutor posílá peníze?

Odesláno: 
Otevřeno 1167 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně splátek exekuce. Požádal jsem exekutora o potvrzení o uhrazených platbách a zjistil jsem, že výše jistiny je stejná, ale byly uhrazeny náklady spojené s exekucí. Potřebuji informaci jestli se nejdříve splácí jistina nebo náklady exekučního řízení. Jaký je správný postup.
Exekuci řádně splácím, srážky provádí zaměstnavatel a přesto jsem
dostal protokol k prodeji vozidla ve dražbě, které potřebuji do zaměstnání. Potřebuji informaci jak tuto situaci řešit.
Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, jelikož vymožené plnění rozděluje exekutor je tedy na něm jak dané peníze rozdělí. Exekutoři velice často vymožené peníze nejdříve použijí na úhradu nákladů exekuce a až poté tyto peníze zasílají oprávněnému. Takže dle mého názoru exekutor postupuje správně.
Dále uvádím, že i když jsou prováděny srážky ze mzdy exekutor může exekuci provést i jiným způsobem provedení exekuce, například prodejem movité věci povinného. Nicméně, pokud automobil nutně potebujete k výkonu povolání, je možné v tomto případě podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že uvedete, kdy k zabavení (soupisu vozidla) došlo a současně uvedete, že dle Vašeho názoru Vám vozidlo nemělo být v souladu s ust. § 322 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť Váš zabavený automobil je pro Vád věcí potřebnou k výkonu povolání. Tuto skutečnost je však třeba doložit, například kopií pracovní smlouvy, z jejíhož obsahu je zřejmé, že pracujete jako obchodní zástupce a kopií proplaceného benzínu či "tzv. cesťáků", z nichž bude zřejmé, že k výkonu povolání používáte právě toto vozidlo a nikoli služební vozidlo. Dále je možné, že podnikáte, v tomto případě ofoťte živnostenský list a kopii daňového přiznání k dani silniční. Dále uveďte, že s ohledem na výše uveden= skutečnosti máte za to, že toto vozidlo bylo zabaveno neoprávněně a žádáte o zastavení exekuce prodejem movitých věcí (automobilu povinného) dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, neboť Vám automobil neměl být dle ust. § 322 občanského soudního řádu zabaven. Poté je nutné jen vyčkat jak bude o návrhu na zastavení exekuce rozhodnuto. Totéž učiňte i kdyby jste se bez vozidla jen těžce dostával do zaměstnání, ale zde je třeba předložit kopie jízdních řádů z místa bydliště do zaměstnání.
 
Dobrý den,
mám dotaz ohledně prominutí příslušenství u exekuce. Jistinu mám už zaplacenou a chtěl bych požádat o prominutí příslušenství. Potřebuji informaci jak mám postupovat.

Předem děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, v praxi to bývá většinou tak, že se jako první hradí náklady exekuce a poté se vymožené plnění zasílá oprávněnému, kde je již na něm, zda toto plnění započítá na jistinu či příslušenství a v jaké části. Na Vašem místě bych se tedy písemnou formou zeptala exekutora na celkovou výši dluhu (celkovou vymoženou částku) a podle odpovědi bych zkusila zaslat žádost o prominutí příslušenství, kterou zašlete oprávněnému i exekutorovi. Žádost o prominutí příslušenství by měla být hezky odůvodněna a Vaše tvrzení v této žádosti je nutné doložit i listinami, jen uvádím, že na prominutí příslušenství není právní nárok, ale je to na zvážení každého oprávněného.