Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.078.022

Zaplacení nákladů exekuce po ukončení insolvence, oddlužení, bankrotu

Odesláno: 
Otevřeno 847 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
v říjnu 2016 jsem doplatila insolvenci (100% za 24 měsíců). Insolvence mně byla schválena v říjnu 2014. Součástí insolvence byla i pohledávka, jejíž součástí byly mimo jiné i náklady exekučního řízení z roku 2013. Vše je doplaceno. 27.3.2017 mne soud osvobodil od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny.
11.5.2017 mne byl doručen dopis soudního exekutora, který chce zaplatit náklady exekuce ve výši 7865, - Kč s tím, že jde o nový nárok vzniklý až po skončení insolvenčního řízení, který nebylo možné přihlásit k uspokojení v insolvenčního řízení.
Jak se mohu bránit? Má na to nárok? Prokazatelně jsou tyto náklady součástí přihlášky k insolvenčnímu řízení a byly zaplaceny.
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, zde je obrana snadná, pokud se ukáže, a to i z insolvenčního spisu, že "nově" vypočtené náklady exekuce, jsou ty jež již byly v rámci insolvenčního řízení uhrazeny, tak bych toto, a to včetně kopie přihlášky pohledávky soudnímu exekutorovi sdělila, že tato pohledávka již byla 100% uhrazena v rámci insolvenčního řízení a jeho nárok na opětovnou úhradu již uhrazených nákladů exekuce neuznávám a tímto věc pokládám za vyřízenou. S tím, že pokud by mě exekutor takto i nadále obtěžoval zvážila bych i podání stížnosti na postup exekutora, a to přímo k Exekutorské komoře ČR.
Jiná situace by však nastala v případě, kdy by bylo proti Vám vedeno více exekucí a exekuční příkaz by byl vydán až po skončení insolvenčního řízení, a nejednalo by se o náklady již uhrazené v rámci insolvenčního řízení, tak v tomto případě je nutné tuto částku exekutorovi již uhradit.