Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.400

Exekuce za neplacení popelnic - nezletilý dlužník (v době kdy dluh vznikl)

Odesláno: 
Otevřeno 752 x
1 odpověď
 
Dobrý den
10. května 2017 se mi dostalo do ruky oznámení o tom že jsem v exekuci na odpadech za které sem nemohla jelikož jsem byla nezletilá všude jsem pátrala a přece nemohu platit dluh který jsem sama nezavinila a podle novely zákona z roku 2015 dluh co způsobí zákonný zástupce přece musí zaplatit zákonný zástupce a NE DÍTĚ uznejte že v 11 letech jsem za sebe zaplatit odpady nemohla.
Prosím poraďte mi jak postupovat děkuji.
 
Zdravím Vás, ano bohužel tyto případy nejsou úplně neznámé a dějí se poměrně často. V tomto případě podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a), písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že Vám nebyl řádně doručen exekuční titul, z čehož je zřejmé, že ve vztahu k Vám exekuční titul nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti, a to i proto, že v době vzniku dluhu jste byla nezletilá, což je zřejmé i z data Vašeho narození, že Vám bylo pouhých 11 let a neměla jste v době vzniku dluhu ani prostředky na jeho úhradu, a máte za to, že exekuce by z výše uvedených důvodů měla být vůči Vám zastavena, neboť v době vzniku dluhu jste byla nesvéprávná a dluh na odpadech za Vás měli hradit Vaši zákonní zástupci.
Popřípadě je druhá možnost i ta, že exekuci uhradíte a tuto částku budete následně vyžadovat k úhradě od rodičů, a to nejprve domluvou a případně i žalobou, což je však krajní řešení. Já osobně bych šla cestou návrhu na zastavení exekuce a až kdybych neuspěla tak bych exekuci uhradila a částku bych chtěla po rodičích a zkusila bych se s nimi na úhradě této částky dohodnout.