Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.921

Pořadí exekucí zaměstnance, pracovníka - přednostní a nepřednostní

Odesláno: 
Otevřeno 1824 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
prosím tímto o osvětlení situace - pořadí exekucí, pokud zaměstnanec ukončil pracovní poměr (s exekucemi) a po letech byl opět zaměstnán (a část exekucí "přišlo" s ním) ...?
3.12.2012 - 31.10.2013 - zaměstnán přes ÚP, jako VPP
- přišly 2 nepřednostní exekuce na plat, 1. v pořadí byla umořována. 31.10.2013 ukončení pracovního poměru, ukončení splácení 1. nepřednostní exekuce, 2. nepřednostní ex. nebyla uspokojena vůbec.
29.5.2015 - 1.6.2016 - zaměstnán přes ÚP, jako VPP
- přišly 4 nepřednostní exekuce, 1. v pořadí byla umořena, 2. v pořadí hrazena (kdy exekuce byla známá - již přišla 2. , z dřívějšího pracovního poměru také jako 2. v pořadí).
Od 1.1.2017 doposud, je zaměstnanec zaměstnán na trvalý prac. poměr, kdy splácí jednu nepřednostní exekuci (v pořadí 1.), jednu přednostní exekuci a je mu strhávám na 3. exekuci bonus. Další 2 nepřednostní exekuce jsou v pořadí.
Nyní se o své peníze hlásí další exekutor, který 2013 dostával platby za nepřednostní exekuci, první v pořadí, kdy u nás zaměstnanec pracoval na dobu určitou. Po sdělení informací, na jakém místě se nachází právě jeho provádění srážek, se domnívá, že není správně stanovené pořadí exekucí a domáhá se nápravy v pořadí. Jak prosím postupovat, kdy zaměstnanec nesdělil veškeré své exekuce...?
Děkuji za Váš čas o ochotu se mou žádostí zabývat.
 
Zdravím Vás, pořadí exekucí se řídí dnem doručení exekučního příkazu zaměstnavateli či jinému plátci příjmu. Exekuční příkaz u nepřednostní exekuce, která byla zaměstnavateli povinného doručena jako první se umořuje jako první, poté následují další nepřednostní exekuce, vždy je však rozhodné datum doručení exekučního příkazu. Totéž platí i pro exekuce přednostní. Když zaměstnavatel mění zaměstnání, při odchodu ze starého zaměstnání by měl být zaměstnanci vydán zápočtový list, kde jsou uvedeny i informace o prováděných srážkách ze mzdy. Proto bych se zřejmě řídila zápočtovým listem. Pokud by Vám zaměstnanec nesdělil všechny údaje o svých exekucích, tak to je vina zaměstnance, ale i Vy jako zaměstnavatel si můžete tyto údaje ověřit, a to výpisem z Centrální evidence exekucí daného zaměstnance. Pokud by to byla pravda a zaměstnanec by některé své exekuce zamlčel, je to věc na řešení dle pracovního práva a je jen na zaměstnavateli jak bude tuto věc ze strany zaměstnance kvalifikovat a jak ji bude řešit.
Vím, že podniky mají i svého právníka či najatou advokátní kancelář, tak tyto věci můžete řešit i v součinnosti s nimi. Já Vám v tuto chvíli nejsem schopna více sdělit, neboť nevím, kdy byly jednotlivé exekuční příkazy doručeny plátcům mzdy či jiného příjmu povinného.