Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.698

Exekuce na zaplacenou jistinu - domnělý dlužník má důkaz že je bezdlužný, exekutor to ignoruje

Odesláno: 
Otevřeno 624 x
1 odpověď
 
Dobré dopoledne.
otci přišel dopis o exekuci z 23.11.2006, soud byl 23.2.2011, dopis mu přišel až 13.3.2017.
Je nějaká promlčecí lhůta, ale to není to podstatné, otec má doklady (složenky o tom), že jistina (dlužná částa z které vznikla exekuce) byla zaplacena, přímo na Innogy 16.01.2007 byla první splátka (jistina byla 14.956 Kč, ta se zaplatila během 4 splátek, 5. splátka 4500 Kč byla navíc), dříve severomoravská plynárenská (můžu poslat).
Nechápu jak tedy mohl proběhnout další soud, když bylo vše zaplaceno. Navíc nepřišel ani jeden dopis, kde by byla výzva k exekuci nebo soudu. Informovali jsme jak Innogy tak exekutora o tom, že máme složenky, na to přišel otci další email s vyjádřením, kde si exekutor protiřečí. Exekutor tvrdí že složenky nejsou součástí exekučního spisu, přitom částka na složenkách je stejná jako jistina v 1. dopise od exekutora. Takže v tom máme zmatek, navíc nám exekutor není schopen sdělit za co tedy exekuce je.
Prosíme o pomoc. Děkuji a přeji příjemný den. Mohu poslat oba dopisy i složenky. Moc děkuji za pomoc.
 
Zdravím Vás, v tomto případě je nutné podat návrh na zastafvení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu je nutné uvést, že žádáte o částečné zastavení exekuce, neboť dlužná jistina byla zcela uhrazena, a to ještě před nařízením exekuce, což dokládáte kopiemi složenek o úhradě jistiny. Proto se domníváte, že by nadále mělo být vymáháno pouze příslušenství pohledávky, které by však mělo být přepočteno v závislosti na úhradě jistiny pohledávky. S ohledem na výše uvedené skutečnosti tedy navrhujete částečné zastavení exekuce s ohledem na úhradu jistiny pohledávky a nesprávný výpočet příslušenství pohledávky oprávněným.
Ono je možné, že je sice uhrazena jistina, ale dále je nutné ještě uhradit příslušenství pohledávky, náklady právního zastoupení a náklady řízení. Proto ještě exekutora požádejte o vyčíslení celkové dlužné částky. Návrh na zastavení exekuce z důvodu úhrady jistiny však rozhodně podejte, neboť vymáhaná částka bude velice výrazně ponížena, pokud úhradu jistiny řádně doložíte.