Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.346.735

Oddlužení a smlouva se splátkami v budoucnosti - přihlásit do insolvence nebo ne?

Odesláno: 
Otevřeno 915 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
rád bych touto cestou požádal o informaci. Jsem zapůjčitelem finanční částky fyzické osobě, se kterou mám uzavřenu smlouvu obsahující titul přímé vykonatelnosti. Osoba (povinný) neplní povinnosti vyplývající ze smlouvy, tj. rozhodl jsem se celou věc předat exekutorskému úřadu.
Dnes (20.04.2017) jsem zjistil, že se povinný chystá zažádat o oddlužení formou osobního bankrotu. V této záležitosti tedy budu čekat na rozhodnutí soudu, který bude žádost na oddlužení řešit. Aktuálně jsem se stal vlastníkem (byla na mne převedena) další, obsahově identická smlouva, kde je povinným stejná osoba. V této smlouvě je ovšem splátkový kalendář, který začne běžet až v roce 2020, tj. aktuálně se nedá uplatnit žádný krok vyplývající z neplnění podmínek smlouvy, protože smlouva je sice platná, ale prozatím nelze nic klasifikovat jako její neplnění. Můj dotaz zní. Pakliže bude aktuálně soudem rozhodnuto o oddlužení povinného, bude se toto rozhodnutí týkat i smlouvy, jejíž plnění má nastat i v budoucnu a o výši plnění bude rozhodnuto již v nyní? Měl bych tuto pohledávku přihlásit už nyní, byť ještě defacto nebyly porušeny podmínky smlouvy?
Za odpověď předem děkuji.
 
Zdravím Vás, u první pohledávky je to jasné, tuto do insolvence rozhodně přihlašte, U druhé pohledávky je situace komplikovanější a zde velice záleží i na znění konkrétní smlouvy o zápůjčce, tedy zejména na deifinici pojmu porušení smlouvy a možností kdy Vy jako zápůjčitel můžete od smlouvy odstoupit nebo jaké sankce můžete proti vydlužiteli použít či jaké sankce Vám smlouva dává k dispozici. Proto Vám na otázku ohledně druhé pohledávky nemohu bez možnosti se s textem druhé smlouvy kvalifikovaně odpovědět a jediné co Vám mohu doporučit je to, že druhou smlouvu o zápůjčce vezmete a spolu se všemi podklady co máte v rukou budete tuto otázku konzultovat přímo s advokátem, který bude mít na rozdíl ode mne možnost si danou smlouvu a případně i ostatní listiny prostudovat a bude Vám moci říci jak v dané věci co nejlépe postupovat. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách www. advokatikomora. cz nebo na http://www.cak.cz
 
Dobrý den, dodatečně děkuji za Vaši radu a pomoc. Následující kroky realizuji dle Vašeho doporučení.
 
Zdravím Vás, rádo se stalo. Od toho jsme tady, abychom pomáhali. Kdybyste cokoli potřeboval, můžete se na nás obrátit.