Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.777.218

Exekuce - podvodná směnka podstrčená zaměstnavatelem

Odesláno: 
Otevřeno 1313 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dotaz je ohledně podvodné směnky a následující exekuce na plat.
Syn pracoval jako provozní restaurací, nadřízený chtěl, aby převzal na poště pivovarnické zařízení, při tomto mu podstrčil směnku na cca 500.000 Kč, Firma na kterou je směnka napsaná se k dluhu nehlásí a tak to spadlo na syna, jako rukojmího.
Je mu prováděna exekuce na plat od 03/2017. když hovořil, telefonicky, s věřitelem, bylo mu řečeno, že je jediný, který se ozval, Jejich právník mu řekl, ať vyčká na soud, tak čekal, dnes (19.04.2017) už ví, že chyba.
Lze nějak z této svízelné situace vyjít? Napadnout podvod se směnkou, proč to spadlo jen na syna, když firma existuje?
děkuji
 
Zdravím Vás, ohledně možnosti napadnout směnku jako takovou uvádím, že toto je velice složité a pokud syn nepodal v zákonné lhůtě námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu tak s tím nyní mnoho nenadělá. Dále je možné, aby syn vyhledal pomoc právníka, který se zabývá cennými papíry a vzal s sebou veškeré listiny, které má k dispozici. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.
Ve fázi exekuce lze spíše zkoumat, zda u syna není dán některý ze zákonných důvodů pro zastavení exekuce. Zákonné důvody pro zastavení exekuce jsou upraveny v ust. § 268 odst. 1 písm. a) - písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a pokud ano, je nutné podat návrh na zastavení exekuce. Syn je avalem směnky proto je po něm tato pohledávka vymáhána jako po směnečném ručiteli, což je v pořádku a věřitel na to má právo. Syn by poté mohl po hlavním dlužníku jako škodu vymáhat to co za něj uhradil sám, proto je návštěva advokáta více než žádoucí v této věci.
Dalším řešením je i to, že syn by podal sám na sebe insolvenční návrh, k tomu, ale musí splňovat zákonné podmínky pro povolení oddlužení, jednou z těchto podmínek je i mnohost věřitelů a závazky déle než 30 dní po splatnosti a i to, že syn je schopen ze svých příjmů uhradit alespoň 30% pohledávek svých nezajištěných věřitelů plus odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč. Pokud má syn hypotéku či auto na leasing tak je nutné počítat i s tím, že nemovitost i auto budou v průběhu oddlužení zpeněženy insolvenčním správcem a z těchto peněz budou uspokojeni zajištění věřitelé Vašeho syna.