Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.793

Zastavená exekuce, neplatnost rozhodčí doložky - výmaz ze Solus registru dlužníků

Odesláno: 
Otevřeno 897 x
1 odpověď
 
Dobrý den, byla proti mne vedena exekuce pro dluh u Proficredit. Exekutor vymohl přes 30.000 Kč, než došlo k hromadným rušením smluv pro neplatnost rozhodčích doložek a mou exekuci se 29.12.2015 podařilo zastavit.
V současné době žádám o hypotéku, ale jsem stále vedena v registru Solus, kde mne drží Proficredit a já nejsem schopna doložit doklad o bezdlužnosti. Dle jejich slov, se se mnou chtějí znovu soudit a nabýt nový exekuční titul, když jim byl předchozí zrušen.
Od exekutora evidují platby ve výši 22.000 Kč, což odpovídá tomu, že se neoprávněně obohatil. Nyní chci oslovit registr s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů. Při neúspěchu úřad pro ochranu osobních údajů, taktéž exekutora o navrácení celého vymoženého plnění, příp. části, kterou neodevzdal oprávněnému na jistinu. A poté se případně obrátím na soud s tímto vším.
Otázka je, zda mám vůbec šanci uspět, pokud budu takto postupovat? Navíc i kdybych jim ještě něco dlužila, tak je jejich nárok prý promlčený a bylo mi navrhnuto obrátit se právě na daný registr s žádostí o výmaz a pohrozit rovnou stížností na ÚOOÚ. Navíc ve výpisu registru solus není uvedeno, že byla exekuce zrušena, či jiná informace týkající se ukončení. Pouze zase smyšlená částka. Jinou dlužnou částku mám v registru, jinou v usnesení a o jinou se chtějí soudit. Úhrady splátek, spolu s tím, co vymohl exekutor, postačilo bohatě na pokrytí jistiny. Je tedy můj postup správný nebo by jste postupovala jinak. Jde mi momentálně o to vymazání z registru s ohledem na získání hypotéky. Žádné jiné dluhy nemám, pouze nekonečný problém s proficreditem. Děkuji za informaci a váš čas.
 
Zdravím Vás, výmaz z registru dlužníků je možný až po 5 letech od právní moci usnesení o zastavení poslední exekuce dlužníka (ve Vašem případě to bude možné až 30.12.2020), dříve Vás z registru dlužníků nikdo nevymaže.
Ohledně úspěšnosti v soudním řízení, toto nelze nikdy dopředu odhadnout, neboť k tomu je třeba si skutečně prostudovat veškeré listiny, které k věci máte a nejlepší je se v této věci obrátit na advokáta. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Kdybych tu cokoli bez znalosti listin odhadovala, bylo by to z mé strany hluboce neprofesionální, neboť bych byla nucena věštit z křišťálové koule, což neumím.
Na Vašem místě bych s advokátem konzultovala případně i to, zda by se nedala celá exekuce napadnout jako neoprávněná, ale je možné, že to nebude možné, ono také záleží i na tom v jakém roce jste danou smlouvu se společností PROFI Credit Czech a. s, uzavřela, neboť trend zneplatňování rozhodčích doložek jako exekučních titulů je trendem současným, cca 2 let zpět a dříve se to příliš nedělo a to i s ohledem na tehdejší legislativu. To vše je nutné s advokátem důkladně zvážit a zvolit pro Vás nejvhodnější postup v dané věci. Naše možnosti jsou v tomto směru bohužel dosti omezené.