Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.328.485

Exekuce nájemníka, nájemce - zabavení věcí pronajímatele v nájemním bytě

Odesláno: 
Otevřeno 858 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
od 02/2015 řeším exekuci, více než 2 roky.
V současné době mám možnost se přestěhovat a mám dotaz, jestli nový pronajimatel díky mojí exekuci nemůže přijít o vybavení bytu nebo o byt.
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, nový pronajímatel o byt přijít nemůže, neboť byt by je v jeho vlastnictví. O vybavení bytu však přijít může, a to pokud by se exekutor rozhodl pro provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného. Proto doporučuji Vašemu novému pronajímateli oznámit, že máte exekuce a v nájemní smlouvě důsledně označit a popsat i věci, které jsou Vaše a které patří pronajímateli. Vašemu novému pronajímateli bych rovněž doporučila, aby dále dohledal doklady, kterými by mohl prokázat své vlastnické právo ke svým věcem v bytě. Těmito doklady jsou zejména smlouvy, faktury, dodací a záruční listy. Z těchto dokladů bych si na místě Vašeho nového pronajímatele rovněž pořídila i jejich úředně ověřené kopie, neboť z praxe vím, že někteří exekutoři a není jich málo k prostým kopiím výše uvedených dokladů nepřihlížejí.