Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.465

Exekuce na zemřelého, zesnulého a dědění, dědictví nemovitosti bez hodnoty

Odesláno: 
Otevřeno 576 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na vlastníka poloviny nemovitostí bylo zahájeno exekuční řízení, dluh cca 80.000 Kč, povinný však zemřel. Jsem vlastníkem druhé poloviny nemovitost, o kterou však nemám zájem ani zde nebydlím. Nejsem v žádném příbuzenském vztahu k povinnému, jsem starobní důchodce. Nemovitost je ve velmi špatném - neprodejném stavu. Není zde žádný jiný majetek, žádné věci movité. Dědit po zemřelém by měly jeho děti. Předpokládám, že dědictví odmítnou.
Jak bude exekutor postupovat?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud by nedědily děti povinného, mám za to, že exekutor by exekuci zastavil z důvodu úmrtí povinného bez právního nástupce (dědice), neboť by nebyl nikdo, proti komu by bylo možné tuto pohledávku exekučně vymáhat. Vězte však, že exekuce nebude zastavena dříve než nabyde právní moci usnesení o dědictví po povinném coby zůstaviteli.