Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.495.171

Exekuce na zemřelého, zesnulého a dědění, dědictví nemovitosti bez hodnoty

Odesláno: 
Otevřeno 863 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
na vlastníka poloviny nemovitostí bylo zahájeno exekuční řízení, dluh cca 80.000 Kč, povinný však zemřel. Jsem vlastníkem druhé poloviny nemovitost, o kterou však nemám zájem ani zde nebydlím. Nejsem v žádném příbuzenském vztahu k povinnému, jsem starobní důchodce. Nemovitost je ve velmi špatném - neprodejném stavu. Není zde žádný jiný majetek, žádné věci movité. Dědit po zemřelém by měly jeho děti. Předpokládám, že dědictví odmítnou.
Jak bude exekutor postupovat?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud by nedědily děti povinného, mám za to, že exekutor by exekuci zastavil z důvodu úmrtí povinného bez právního nástupce (dědice), neboť by nebyl nikdo, proti komu by bylo možné tuto pohledávku exekučně vymáhat. Vězte však, že exekuce nebude zastavena dříve než nabyde právní moci usnesení o dědictví po povinném coby zůstaviteli.