Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.359

Dluhy před manželstvím a předmanželská smlouva - ochrání před exekucí?

Odesláno: 
Otevřeno 1125 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat můj muž má exekuce z roku 2011,2012,letos (2017) (2017) v letě se chceme brát, chci se zeptat když se sepíše předmanželská smlouva že všechen majetek je můj, budu tím ochráněná, nebo může přijít exekutor k nám domů a nebo mě i sáhnout na můj plat, (nebudeme mít ani společné bydliště, muž je přihlášen na obci) jak se tady v tom bránit, když druhý partner má dluhy před manželstvím? děkuji za odpověd
 
Zdravím Vás, předmanželská smlouva je dobrá věc, ale Váš majetek ochrání jen do doby než uzavřete manželství. Okamžikem uzavření manželství totiž vzniká jiný majetkový režim, a to společné jmění manželů (dále jen SJM). Chcete-li tedy ochránit svůj majetek nabytý po dobu trvání manželství, je nutné co nejdříve po sňatku u notáře uzavřít dohodu o zúžení SJM, kterou lze SJM zúžit na obvyklé vybavení domácnosti. Tuto dohodu (o zúžení SJM) je však nutné uzavřít u notáře, a to formou notářského zápisu. Navíc je možné, že by ji nemuseli respektovat exekutoři, kteří dluhy Vašeho budoucího manžela již vymáhají. Proto lidem v obdobné situaci jako jste Vy nejdříve radím, aby i za pomoci rodiny nejdříve uhradili veškeré exekuce a sňatek uzavřeli až po právní moci usnesení o zastavení exekuce, neboť jen tak budou mít stoprocentní jistotu ochrany svého majetku. V opačném případě vždy existuje riziko zabavení majetku manžela povinného, který nic nedlužil a poté nutnost se bránit podáním návrhu na zastavení exekučního postihu manžela povinného dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), kdy bude nutné rovněž přiložit i úředně ověřenou kopii oddacího listu, aby bylo zřejmé, že dluhy manžela jsou ještě před uzavřením manžela a exekuční postih manžela je tedy nutné zastavit neboť zde není důvod k jeho exekučnímu postihu. Což jsou komplikace, neboť Vám exekutor může zablokovat i Váš účet či mzdu a skutečnost, že Váš manžel má či bude mít bydliště jinde než Vy na tom mnoho nezmění.