Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.761.532

Exekuce od české kanceláře pojistitelů kvůli nepřepsání auta novým majitelem

Odesláno: 
Otevřeno 1020 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Vznikla nám situace, 2014 jsme prodali auto, kupujícímu jsme dali plnou moc na přepsání auta. Ten tak neučinil a neměli jsme žádnou možnost přepsat auto sami bez kupujícího a jeho jsme nemohli už sehnat.
Letos (2017) (2017) (2017) jsme se dozvěděli že kancelář českých pojistitelů na nás podala exekuci (6.11.2016) na již prodané auto které už ani neprovozujeme. Co by jsme ve vzniklé situaci měli dělat, a máme vůbec nějakou šanci se bránit?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, pokud máte k dispozici kupní smlouvu podala bych návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb. V tomto návrhu uveďtě, že jste vozidlo prodali, což dokládáte úředně ověřenou kopií kupní smlouvy. Mám však za to, že je zde šance na úspěch pouze velmi malá, neboť auto je stále psané na Vás. Proto by bylo nejlepší tuto exekuci uhradit a po kupujícím poté následně vymáhat náhradu škody, kdy škodou v tomto případě bude částka, kterou jste uhradili v rámci této exekuce. Následně co nejdříve zajistěte přepis tohoto vozidla na kupujícího, aby k podobné situaci již nemohlo dojít.