Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.784

Vymáhání již zaplacených služeb advokátem

Odesláno: 
Otevřeno 727 x
3 odpovědi
 
Jsme skupina 5 přátel a chtěli jsme vymáhat společnou náhradu škody před soudem, protože se v právu nevyznáme poprosili jsme známého Frantu, zasvěceného do problému, aby vše zařídil. Franta sehnal advokáta, ten řekl, že vše zařídí za 50.000Kč, vystavil fakturu a Franta mu ji bankovním převodem zaplatil. Od nás dostal ještě plné moci, aby nás mohl před soudem zastoupit. Advokátovi se ale nedařilo věc vybavit (chyby v petitu), proto Franta řekl, že najdeme někoho jiného a advokát od nás dostal výpověď plné moci.

A tady nastal problém, advokát tvrdí, že z plné moci mu vznikl závazkový vztah s každým z nás a nezávisle na tom co si dojednal s Frantom. A chce po nás ještě jednou peníze dle advokátského tarifu krát 5. Dal na nás žalobu k soudu, jako důkaz je pouze plná moc.

S Frantom se nechce bavit, že s ním nic nemá, a peníze co mu dal, to byly prý jenom za právní rady, a že my jsme jeho klienti, přitom jsme ho v životě neviděli.

Opravdu vždy vzniká z plné moci závazkový vztah s každým jedním účastníkem řízení? Je vůbec možné, aby advokát ignoroval dohodu s Frantom? Jak přesvědčit soud, že vše je již zaplacené? Dohody mezi Frantom a advokátem byli pouze ústní. Nebo máme raději zaplatit to, co advokát požaduje? Franta z toho až onemocněl, a chce vše za nás zaplatit pokud u soudu prohrajeme.

Děkuji za jakoukoliv radu
 
Zdravím Vás. zde je možná chyba, že jste k advokátovi nešli všichni společně, ale vyslali tam pouze Frantu, následně jste se řídili pouze tím co Franta řekl, bez toho aniž byste tyto informace jakkoli ověřovali či tohoto advokáta navštívili. Mám za to, že inkasovat 10.000,- Kč od každého za pouhou konzultaci mi přijde jako silně přemrštěné. Pokud byla sepsána plná moc mezi klientem či advokátem, zde tedy mezi každým klientem a advokátem, tak zde vzniká povinnost advokáta své klienty v dané věci zastupovat. Plnou moc lze však vypovědět, Výpověď každé plné moci však musí být advokátovi prokazatelně doručena, pokud se tak nestalo, jste stále klienty tohoto advokáta. Navíc dodávám, že dohoda o právním zastoupení (plná moc) není smlouva o výsledku, ale o úsilí, advokát tedy neručí za výsledek soudního sporu, ale pro své klienty by měl učinit maximum, aby v soudním sporu uspěli. Je-li plná moc platně vypovězena, mám advokát nárok na náhradu za dosud provedené právní zastoupení. Proto Vám v případě soudního sporu s tímto advokátem doporučuji vyhledat jiného advokáta, ke kterém půjdete všichni, a to i s kamarádem Frantou a řekněte mu jak vše bylo a následně bude zřejmé co se dá v této věci dělat. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.
 
Děkuji za odpověď, a omlouvám se za nepřesnost dotazu. Zajímalo mne pouze jestli je technicky možné, pověřit někoho (např. Frantu) aby najal mým jménem advokáta, který by mne zastupoval u soudu, a aby advokát fakturoval vše Frantovi a řídil se jeho pokyny.

Dotaz je:
Může být smluvní vztah pouze mezi advokátem a Frantou, nebo z plné moci vznikne vždy ještě další závazkový vztah i s tím, koho advokát zastupuje - tedy se mnou?
Tedy zákon neumožňuje: Já - Franta - advokát?
Bývám dlouhodobě mimo ČR, a často nemám ani technickou možnost se s nikým bavit, tak chci aby advokát posílal faktury Frantovi ke kontrole a proplacení.
Nejde mi o to se vyhnout nějakému placení, ale chci aby to mělo nějaký řád. Advokáte bavíš se s Frantou, tak on ti musí odsouhlasit všechny tvoje nároky a kroky, já nemůžu vědět co jste si vy dva v detailech domluvili. Vím, že nakonec za povinnosti a závazky Franty ručím já, ale není možné aby ho advokát obcházel.
 
Zdravím Vás, toto možné sice je, ale je to překombinované, a to proto, že vztah mezi advokátem a jeho klientem je vztahem osobním a navíc Vy kdybyste s čímkoli co si advokát s Frantou případně domluvil nesouhlasil a měl byste Vy s advokátem sepsanou plnou moc a toto advokátovi sdělil, tak advokát je povinen se řídit Vašimi pokyny, neboť klientem jste na základě plné moci Vy a nikoli Franta.