Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.073.295

Exekuce na promlčený dluh - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 676 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
z důvodu změny bydliště jsem se o Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti ze dne 5. 4. 2016 dověděla teprve před několika dny od ex. úřadu. Jedná se o nějaký nezaplacený poplatek nemocnici ve výši 90, - Kč před 8 lety, o kterém jsem vůbec netušila. Z této nepatrné pohledávky se "vyrobil" dluh ve výši 16 400, -Kč. Chtěla bych se zeptat, jestli původní dluh ve výši 90, - Kč již nebyl promlčený, a jak a jestli se můžu v tomto případě nějak bránit. Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, zde by bylo nutné vidět exekuční titul, a i zde by byla obrana velice obtížná, neboť člověk se má bránit v řízení před soudem a nikoli až v rámci exekuce.
Jen dodávám, že pokud by Vám exekuční titul nebyl řádně doručen, je to důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto případě je třeba uvést, že Vám s ohledem na změnu bydliště exekuční titul nebyl řádně doručen a o dluhu na regulačních poplatcích jste nevěděla a celá věc je pro Vás překvapivá. Navíc uveďte, že kdyby Vám byl exekuční titul řádně doručen a tvrzení v něm obsažená by byla pravdivá, že byste tuto pohledávku uhradila, ale jelikož Vám exekuční titul nebyl řádně doručen, ačkoli si řádně přebíráte poštu, nemohl dle Vašeho názoru exekuční titul ve vztahu k Vaší osobě nabýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na jehož základě nelze exekuci nařídit, což je zákonným důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm- a) občanského soudního řádu.
Pokud by se jednalo o promlčení práva tuto pohledávku exekučně vymáhat, tak toto promlčeno není, neboť promlčecí doba v těchto případech činí 10 let od právní moci exekučního titulu, k čemuž nedošlo, neboť se jedná o 8 let starý dluh.