Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.213

Zrušení insolvence pro trestný čin

Odesláno: 
Otevřeno 1402 x
1 odpověď
 
Dobrý den, 11/2010 uzavřel syn překlenovací úvěr 200.000 Kč ze stavebního spoření u Buřinky na koupi družstevní podílu mého bytu (na 11 let). Jako spoludlužník je uvedena jeho bývalá manželka. V rámci urychlení vyřízení půjčky jsem tehdy podepsala smlouvu za snachu.
2013 se syn se snachou rozvedli. Do tří let po rozvodu si podepsali mezi sebou Dohodu o vypořádání majetku, podpisy na dohodě úředně ověřili. V dohodě je půjčka uvedena s tím, že ji hradí syn, což celou dobu od začátku půjčky dělal.
Od 2017 je syn v insolvenci, já jsem v insolvenci od 2015. Syn uvedl půjčku do návrhu, což Česká spořitelna, a. s. akceptovala, ale po snaše chtějí zesplatněnou půjčku zaplatit. Tato ji samozřejmě nechce platit a chce se bránit soudní cestou. Domnívám se, že jejím hlavním argumentem bude, že smlouvu ona nepodepisovala.
Pravda je, že o půjčce věděla, což také v majetkovém vyrovnání potvrdila. Je mi jasné, že budu odsouzena pro zfalšování podpisu, ale myslím, že stejně bývalá snacha bude muset půjčku platit. Takže by šlo asi čistě o akt pomsty. Moje hlavní obava je, že jestli soud nazná, že jsem udělala trestný čin, zda mi bude zrušena insolvence, případně i synovi. Jak, prosím, vidíte tuto záležitost? Snad jsem dostatečně vysvětlila okolnosti této "kauzy". Protože v minulosti se mi stalo, že mě právník špatně pochopil a tím pádem špatně poradil. Děkuji Vám za odpověď. J. N.
 
Zdravím Vás, zfalšování podpisu by se Vám muselo nejdříve prokázat, pokud o tom snacha věděla a souhlasila s tím, tak je otázka, zda by se skutečně o trestný čin jednalo či nikoli. Já osobně kdybych byla snachou a měla bych peníze, tak bych tuto půjčku za syna uhradila a jako jeho věřitel bych se přihlásila do insolvence.
Ohledně toho, zda Vaše jednání naplňuje skutkovou podstatu trestného činu či nikoli jsou rozhodující okolnosti v době spáchání trestného činu. Pokud Vás tedy snacha v zájmu urychlení vyřízení půjčky o připojení Vašeho podpisu místo svého požádala, dělat se to nemělo, ale ve vztahu k snaše se dle mého názoru nejedná o trestný čin, neboť ona o tom od počátku věděla a s tímto jednáním souhlasila a pokud by se o trestný čin jednalo, byla by i snacha dle mého názoru spolupachatelem, a to již proto, že s tímto jednáním souhlasila.
Kdybyste však smlouvu podepsala za snachu a ona o tomto v době podpisu smlouvy nevěděla, mám za to, že zde by se již mohlo o trestný čin jednat.
U úmyslného trestného činu lze skutečně oddlužení zrušit, a to zvláště u trestného činu majetkové povahy. Jelikož se zde zabývám zejména exekucemi a insolvencemi, doporučuji Vám, abyste tento dotaz položila přímo kolegům, kteří se zde zabývají přímo trestním právem, ti Vám poradí lépe než já. Dle mého názoru by však velice záleželo rovněž i na okolnostech případu.

Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.