Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.529.703

Insolvence manželky - banka chce dluh zaplatit od manžela (spoludlužník)

Odesláno: 
Otevřeno 766 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
jsem v insolvenci (manželka) od 6.6.2013 a pravidelně splácím splátky, které mi byly uloženy.
30.11.2016 přišel dopis České spořitelny, a. s. na adresu manžela, aby zaplatil požadovanou celou částku mého dluhu. Je tam uveden jako spoludlužník.
Česká spořitelna, a. s. jako věřitel se přihlásila o pohledávku ale o manželovi tam nic nebylo. Vše bylo na manželku.
Myslíme si, že když já pravidelně vše splácím a můj insolvenční správce vše posílá věřitelům každý měsíc, tak nemůžou chtít po manželovi celý dluh (včetně úrokú)
vyčetla jsem, že snad by to mělo být dokonce promlčené. Ta částka byla splatná ke dni 6.6.2013 a nám přišlel dopis ke dni 30.11.2016 na manžela.
Mě bude insolvence končit v roce 2018.
Nevíme co a jak se zachovat, manželovi Česká spořitelna, a. s. vyhrožuje exekucí.
Moc prosím o odpověď.
Děkuji
 
Zdravím Vás, zde se trochu překvapivě zeptám já Vás. Moje otázka bude znít, zda Váš manžel vystupuje jako Váš ručitel u úvěru od České spořitelny. Pokud ano, postupuje věřitel správně, když úvěr zesplatnil a následně jej chce uhradit od ručitele (tedy manžela). V tomto případě si však věřitel Česká spořitelna musí odečíst částku, kterou obdržela od Vás v průběhu insolvence a zbylou část vymáhat po manželovi, s tím, že pokud dluh manžel neuhradí bude zahájeno soudní řízení, které může skončit vydáním exekučního titulu a případnou exekucí na manžela.
Pokud by Váš manžel nebyl ani spoludlužník ani ručitel, mám za to, že banka vymáhá dluh po manželovi neoprávněně, nicméně tento dluh není promlčen, neboť zesplatňující dopis Vám byl doručen v roce 2013, kdy byl stále platný a účinný obchodní zákoník (zákon 513/1991 Sb.), kde platí, že smlouva o úvěru se vždy řídí obchodním zákoníkem a zde je promlčecí doba 4 roky a nikoli 3 roky, promlčecí doby, která je pro Vás výhodnější tedy 3 leté byste se mohli dovolat, pokud jste oba spotřebitelé, tedy úvěr jste si brali jako fyzické osoby a nikoli jako podnikatelé či podnikatel a je-li tato promlčecí doba pro Vás výhodnější, což bezesporu je. Zde by však již bylo skutečně nutné právní zastoupení advokátem, proto Vám doporučuji, abyste veškeré podklady, které k věci máte, a to zejména smlouvu o úvěru vzali s sebou a vydali se k advokátovi, který by Vás v této věci zastupoval. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Zde totiž velice záleží právě i na znění této úvěrové smlouvy a na tom, zda v tomto závazkovém vztahu figuruje manžel, ať už jako spoludlužník či jako ručitel.
Pokud by manžel v tomto vztahu nefiguroval, přesto bych advokáta navštívila, i když zde by bylo postavení manžela mnohem lepší, neboť není-li manžel stranou či účastníkem (ať už jako dlužník, spoludlužník či ručitel) tohoto závazkového vztahu neměl by věřitel tuto pohledávku po manželovi vymáhat