Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.336

Promlčení exekuce - kdy k tomu dojde?

Odesláno: 
Otevřeno 934 x
1 odpověď
 
Může být exekuce skoro po 20 letech promlčena? Děkuji
 
Zdravím Vás, i právo oprávněného vymáhat pohledávku po povinném podléhá promlčení. Promlčecí doba je 10 let od právní moci exekučního titulu. A je upravena tak, že pokud oprávněný po dobu delší než 10 let od právní moci exekučního titulu nepodá návrh na nařízení exekuce, je právo oprávněného po uplynutí této doby promlčeno, a pokud by povinný v tomto případě důvodnou námitku promlčení v průběhu exekuce vznesl, exekuce by měla být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) zastavena. Jen dodávám, že samotný výkon exekuce se nepromlčuje, takže exekuce může pro jednu pohledávku trvat klidně i let v kuse a nebude to promlčené.