Počet stránek ve webu: 40.457

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.279.406

Insolvence a na odbytné z penzijního připojištění před právní mocí insolvence, oddlužení

Odesláno: 
Otevřeno 1515 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
02/2015 jsem kvůli finanční tísni požádal o zrušení mého penzijního připojištění a výplatu odbytného. Výplata mi byla v souladu s VPP připojištění přislíbena do 31. března 2015. Nakonec po poradě s právníkem jsem spolu s manželkou požádal soud o vyhlášení insolvence, což se nakonec stalo v dubnu 2015 s účinností od 30.4.2015.
Odbytné penzijního připojištění mi ale již vyplaceno nebylo, bylo zachyceno insolvenční správkyní (ještě před nabytím právní moci oddlužení) a až dosud leží někde u ní na účtu, nijak s ním nebylo nakládáno.
Měla insolvenční správkyně právo zabavit mé odbytné ještě před nabytím právní moci oddlužení?
Na mé dotazy na osud odbytného moc správkyně nereaguje.
 
Zdravím Vás, mám za to, že zde záleží i na tom, zda k výplatě odbytného došlo před podáním insolvenčního návrhu nebo až po něm, popřípadě je zde i důležité datum rozhodnutí o Vašem úpadku, které Vy neuvádíte. Ono jak srážky ze mzdy po podání insolvenčního návrhu, jsou již zaměstnavatelem deponovány na jeho účtu, s tím, že se čeká na rozhodnutí o úpadku a dále i na to, zda bude dlužníku povoleno oddlužení či nikoli, a pokud ano, tak jakým způsobem. Pokud by Vám bylo odbytné vyplaceno po podání insolvenčního návrhu, ale po rozhodnutí o úpadku, v té době jste již měl insolvenčního správce, a proto mohll věřitel odbytné zaslat na účet insolvenčního správce. Mám za to, že od doby po podání insolvenčního návrhu do schválení oddlužení by mělo být odbytné vyplaceno Vám, neboť je to Váš příjem a na Vás záleží, zda byste odbytné či jeho část použil pro účely oddlužení. Osobně zastávám tento názor i když jsem si vědoma, že se názory na deponaci peněz po zahájení insolvenčního řízení a způsob jak s těmito penězi naložit liší a rovněž i praxe jednotlivých soudců i na jednom soudně je rozdílná. Pokud by však odbytné bylo správkyni vyplaceno až po schválení oddlužení, jedná se i dle ust. § 412 zákona (zákon 182/2006 Sb.) o mimořádný příjem, který by měl být použit k plnění splátkového kalendáře. Navíc je zde podstatné i to, zda jste o odbytné požádal již před podáním insolvečního návrhu, a pokud ano, měl jste tuto skutečnost uvést v seznamu majetku nebo v seznamu pohledávek, a pokud jste tak neučinil je insolvenční správce poté oprávněn celé odbytné použít jako mimořádný příjem k plnění splátkového kalendáře dle ust. § 412 odst 1 písm. b) insolvenčního zákona.