Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.351.408

Exekuce a půjčka dlužníka - exekutor obstavil úvěr od banky

Odesláno: 
Otevřeno 1189 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
14.1.2017 jsem dostal úvěr v mé bance KB částku 200.000 Kč. Vše proběhlo úspěšně do včera (08.02.2017). Byl mi zmrazen účet exekutorem z důvodu dlužné částky cca 1.500.000 Kč. Dluh pochází z České spořitelny z roku 2011, který mi vůbec nebyl oznámen.
Jak je možné, když jsem údajným dlužníkem, že mi banka poskytla úvěr, který byl bez problému. 2015-2017 pracuji, odvádím daně a žádná exekuce mi nebyla oznámena.
Jsem občanem Slovenské republiky mám dlouhodobý přechodný pobyt, který mi cizinecká policie vydala 2016.
Podle informací cizinec, který má dluh vůči ČR nemůže dostat povolení k pobytu (nad 250.000 Kč už vůbec ne). Jak je tedy možné, že exekutor takhle zasáhl bez jakéhokoli oznámení či doručení pošty a banka, která mne ověřovala na toto nepřišla a vyhověla mé žádosti?
Když jsem dlužníkem a obzvláště takové částky, tak by mi nebylo schváleno nic.
Můžete mi poradit jak se mám teď bránit? Kde se stala chyba? Banky i soud jsem navštívil.
Bohužel všechny podklady má prý exekutor.
Děkuji
 
Zdravím Vás, pokud žijete na stejné adrese a řádně si přebíráte poštu, podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že Vám do dnešního dne nebyl řádně doručen exekuční titul, o exekuci jste se dozvěděl náhodou až v bance a byl jste z toho nemile překvapen, neboť jste žil v domnění, že dluhy nemáte. Jelikož Vám exekuční titul nebyl řádně doručen, nemohl nabýt právní moci ani vykonatelnosti a jedná se tedy o nezpůsobilý exekuční titul, na základě kterého nelze exekuci ani nařídit ani vykonat a exekuce by tedy měla být v souladu s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zastavena, což také navrhujete. Možná by nebylo od věci ofotit listiny, o tom, že jste skutečně nezměnil adresu pobytu v ČR. Neděláte někomu ručitele, dluh lze totiž exekučně vymáhat rovněž i po ručiteli, je-li vymáhání dluhu po hlavním dlužníku neúspěšné.
Pokud potřebujete peníze, můžete zajít na pobočku banky u které máte blokovaný účet veden a v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu, banku požádat o výplatu nezabavitelné částky, která je ve výši dvojnásobku životního minima, tj. cca 6.820,- Kč. Tato částka by Vám měla být bankou vyplacena. Jen dodávám, že o výplatu této částky můžete požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného. O této skutečnosti by Vám měl exekutor v písemné formě poučit.
V zaměstnání se zkuste dohodnout na výplatě mzdy buď v hotovosti nebo formou poštovní poukázky, aby Vám mzda nechodila na blokovaný účet a Vy jste měl z čeho žít.