Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.140.693

Exekuce a dohoda o vypořádání SJM - vliv na exekuci, výkon exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 976 x
3 odpovědi
 
S exmanželem jsme od 9/2014 rozvedeni, avšak dodnes (24.1.2017) dne nemáme vypořádané společné jmění manželů SJM. Od rozvodu se exmanžel dostal díky svému podnikání do dluhů a následných exekucí. Nyní chceme společne podepsat dohodu o vypořádání SJM, ale až nyní jsem se od exmanžela dozveděla, že jsou v soupisu majetku exekutora i věci, kterých se tato dohoda týká např. osobní auto, které od rozvodu užívám pouze já, které je stále psané na exmanžela a které mi exekutoři chtěli už zabavit bez ohledu na paragraf 36 Exekučního řádu, podle kterého musím být účastníkem řízení.
Bude platná dohoda o vypořádání SJM když je tato věc v soupisu exekutora? Jak máme postupovat když chceme konečně vypořádat SJM? Podotýkám, že v dohodě budou uvedené i půjčky, které si během manželství vzal exmanžel do svého podnikání a které jsem od rozvodu platila pouze já (exmanžel je platit odmítal) čímž jsem si veškerá aktiva ze SJM teoreticky vyplatila. Já osobně žádné nesplácené dluhy nemám a veškeré exekuce vznikly pouze exmanželovi a to po rozvodu.
Moc děkuji za radu
 
Zdravím Vás, tato situace je velice obtížná, neboť pokud automobil zabavil exekutor, je povinností povinného vozidlo exekutorovi vydat. I s ohledem na tuto skutečnost mám za to, že by Vám exmanžel měl automobil vyplatit, neboť vozidlo by mělo být exekutorovi. Jelikož je automobil psán na exmanžela povinného tak mám za to, že vozidlo budete zachraňovat jen velice těžko. Jedině, že by vozidlo povinný ve smyslu ust. § 321 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), potřeboval k výkonu svého povolání, nebo k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, což bude nutné prokázat. Jedině v tomto případě by totiž nebylo možné tento automobil zabavit a tato skutečnost je zákonným důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud by tomu tak bylo a máte listiny, kterými byste výše uvedené skutečnosti prokázala, je možné, aby exmanžel podal k exekutorovi v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu, návrh na zastavení exekuce, s tím, že vozidlo je používáno k výše popsaným účelům, což dokládáte důkazy, a to konkrétně. a máte za to, že Vám vozidlo nemělo být zabaveno dle ust. § 321 občanského soudního řádu a jeho zabavením je splněn zákonný důvod pro zastavení exekuce ve vztahu k vozidlu dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu a exekuce zabavením automobilu povinného by měla být s ohledem na výše uvedené skutečnosti zastavena.
 
S exmanželem jsme od 9/2014 rozvedeni, avšak dodnes (11.4.2017) nemáme vypořádané SJM. Od rozvodu se exmanžel dostal díky svému podnikání do dluhů a následných exekucí. Do konce tohoto měsíce tj. 4/2017 podám žalobu na vypořádání SJM, která se mimo jiné týka i osobního auta, které od rozvodu užívám pouze já, ale které je stále psané na exmanžela a které je bohužel i v soupisu majetku min. 3 exekutorů. Dne 30.3.2017 jsem na základě zamítnutí žádosti o výmaz ze soupisu majetku podala na soud vylučovací žalobu s ohledem na § 321 o. s. ř. s tím, že automobil používám k dopravě do zaměstnání a mimoškolní aktivity našeho společného syna, kterého mám v péči. Chtěla bych se zeptat, zda musím podat žalobu ke každé exekuci zvlášť, nebo postačí jedna, která v se v případě úspěchu promítne do všech exekucí? Podotýkám, že s ex není možné se domluvit a automobil mi zatím exekutoři nezabavili. Moc děkuji za radu.
 
Zdravím Vás, mám za to, že vylučovací žalobu je nutné podat pro každou exekuci, kde byl automobil pojat do soupisu majetku, neboť rozsudek je závazným rozhodnutím pouze mezi účastníky řízení, tj. pouze mezi Vám a každým konkrétním exekutorem. Nezavazuje však ostatní exekutory k vydání automobilu, a to ani na základě úspěchu v jednom sporu, neboť spor by nebyl veden proti ostatním exekutorům. Jednou vylučovací žalobou však lze žalovat i více exekutorů, ale o tom se raději poraďte s advokátem. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.