Počet stránek ve webu: 43.147


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.519.156

Dluhy v rodině - osoba blízká přestala splácet půjčku vedenou na jinou osobu v rodině

Odesláno: 
Otevřeno 1035 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
07/2016 si na mě švagr vzal půjčku 150.000 Kč, ale nesplácí.
Teď jsem v tom sám a nezvládám platit, chtěl jsem se zeptat, zdali po něm můžu nějak vymáhat placení splátek nebo celé částky?
 
Zdravím Vás, pokud jste s tím, že si na Vás švagr vezme půjčku souhlasil, mám za to, že možnosti soudního vymáhá splátek půjčky, kterou nyní za Vašeho švagra hradíte bude poněkud omezená, neboť pro věřitele jste dlužníkem Vy a nikoli Váš švagr. Navíc je nutné počítat i s tím, že při soudním vymáhání této částky by švagr mohl zapírat a Vy byste musel pracně dokazovat jak to skutečně bylo. Zde je dobré se snažit se švagrem domluvit na tom, aby Vám podepsal uznání dluhu se splátkovým kalendářem, kdy budete mít v ruce listinu, že švagr tento dluh uznává co do důvodu a výše a zavazuje se jej splácet v dohodnutých splátkách. Pokud by švagr splátkový kalendář nedodržel už můžete tuto pohledávku po něm i soudně vymáhat. Jen mějte na paměti, že se naruší vztahy v rodině na dlouhou dobu. Pokud by Vám švagr uznání dluhu ani splátkový kalendář nepodepsal, tak máte situaci s vymáháním této pohledávky vůči svagrovi o hodně těžší.