Počet stránek ve webu: 43.161


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.528.504

Insolvenční návrh a úpadek a obchod s osobou blízkou

Odesláno: 
Otevřeno 793 x
1 odpověď
 
Jako OSVČ jsem s uzavřel smluvní vztah na zprostředkování stavební zakázky se společností s r. o. Jediným splečníkem a jednatelem s. r. o. byl můj bratr. Tato smlouva byla uzavřena 2.10.2009. Společnost domluvenou zakázku získala, provedla a mě dohodnuté zaplatila.
22.9.2011 byl podán na s. r. o. insolvenční návrh, bylo rozhodnuto o úpadku a řešení úpadku konkursem. Správce napadl naší smlouvu a plnění jako protiprávní jelikož se dle jeho názoru jedná o obchod mezi blízkými osobami což je protiprávní. Bylo naše jednání protiprávní?
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, je pravdou, že sourozenci jsou osobami blízkými. Nicméně, pokud byste v průběhu soudního řízení prokázali, že daná smlouva je naprosto standardní a neliší se od ostatních smluv uzavřeným danou společností v insolvenci je možné ustát i to, že tato smlouva je platná, ale to již záleží na konkrétní situaci. Bez znalosti konkrétních okolností případu a obchodní praxe společnosti v insolvenci a obchodní praxe Vaší coby OSVČ Vám bohužel nemohu dát přesnější odpověď. Na tuto otázku by Vám přesně odpověděl advokát, který by si mohl prostudovat veškeré listiny k tomuto případu, a to i včetně ostatních smluv. Kontakty na advokáty naleznete na stránkách http://www.advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz.