Počet stránek ve webu: 42.421


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.450.122

Exekuce a vliv vyživovací povinnosti povinného na exekutorem zabavenou částku

Odesláno: 
Otevřeno 788 x
1 odpověď
 
Dobrý den, dnes (15.01.2017) jsem prostřednictvím telefonátu do své banky zjistil, že mám na účtu záporný zůstatek ve výši -450.300 Kč, který je způsoben exekučním příkazem.
Dodnes mi nebyl doručeno nařízení exekuce, ani návrh exekuce a ani exekuční příkaz. Toto obstavení účtu způsobilo, že při 6-ti vyživovacích povinnostech na nezletilé děti mám všeho všudy cca tři koruny a jídlo, tak na jeden max. dva dny.
Dále jsem zjistil dle kalkulačky přímo na stránkách exekutorské komory, že by mi neměla být zabavena ani koruna.
Chci se proto zeptat zda má exekutor předtím než vydá exekuční příkaz, eventuelně provede exekuci povinnost zjíšťovat např. vyživovací povinnosti povinného, aby nedocházelo k tomu, že má člověk ze dne na den obstavený účet, aniž by věděl o nějaké exekuci proti němu vedené a docházelo tak například k tomu, že nemá dětem za co koupit jídlo a další věci včetně léků a zdravotnických pomůcek a jak se mohu proti tomuto bránit.
Mnohokrát děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, v tomto případě je nutné jít na pobočku banky, u které máte veden blokovaný účet a zde v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) požádat o výplatu nezabavitelné částky z účtu povinného. Jen dodávám, že nezabavitelná částka z účtu povinného činí dvojnásobek životního minima jednotlivce (tedy 6.820,- Kč), a tato částka by Vám také měla být vyplacena. Pro úplnost uvádím, že o výplatu této částky můžete však požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce, o tomto byste měl být exekutorem v písemné formě poučen.
Exekuční příkazy k přikázání pohledávky z účtu povinného jsou specifické tím, že tyto příkazy jsou nejdříve doručeny bance, u které má povinný veden účet a teprve poté povinnému. Je tomu tak proto, aby na exekutora následně nečekal prázdný účet povinného, který by ve chvíli, kdy by se o blokaci účtu dozvěděl dříve než banka z tohoto účtu vybral peníze.
Dále Vám doporučují, pokud Vám mzda chodila či chodí na účet, zkusit se dohodnout se zaměstnavatelem na výplatě mzdy v hotovosti či složenkou, a to proto, abyste měl alespoň nějaké peníze k úhradě svých potřeb a potřeb Vaší rodiny.