Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.345

Exekuce na dlužníka bez upozornění věřitelem - je to v pořádku?

Odesláno: 
Otevřeno 588 x
3 odpovědi
 
Dobrý den
9.11.2016 na mě soud v exekuční věci vydal usnesení na částku 25.235,67 Kč. Vůči (KB) bance. 27.12.2016 mi exekutor zablokoval bankovní účet na 180.000 Kč. Z čeho jsem byl dost rozhozený. 4.1.2017 my zaslal na email tohle rozhodnutí. Zaráží mě částka, která se během 1 měsíce vyšplhala do takové sumy i to, že vůbec netuším že my nějaká exekuce hrozila a že danému ústavu něco dlužím.
Je možné že mě Banka nemusí informovat o dlužné částce, nebo dokonce hrozící exekuci?
A je možné aby takovou částku po mě exekutor vyžadoval. I když jsem už zaplatil vše i úroky v dané společnosti asi před rokem.
Děkuji moc za odpověď.
 
Zdravím Vás, pokud jste si jist, že jste vše oprávněnému uhradil podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že dle Vašeho názoru jste věřiteli tedy oprávněného vše uhradil a současně dodávám, že úhradu dlužné částky bude nutné rovněž doložit kopií dokladu o úhradě dlužné částky, pokud je to pravda, exekuce by měla být buď zcela nebo co do výše úhrady zastavena.
K výši vymáhané částky se bez možností prostudování exekučního titulu bohužel nemůžu vyjádřit, Náklady právního zastoupení jsou nemalé, stejně jako náklady exekuce, ale tohle na mě působí jako exekuce dosti založena i na příslušenství, tj úrocích z prodlení a dalších smluvních sankcích, takže to není vyloučeno, Bez řádné možnosti prostudování exekučního titulu (rozhodnutí, na jehož základě je exekuce nařízena) Vám bohužel nemohu dát konkrétnější odpověď. Jen dodávám, že pokud by Vám exekuční titul nebyl řádně doručen, pokud si řádně přebíráte poštu a neměnil jste bydliště můžete návrh na zastavení exekuce rozšířit i o tento důvod, který je upraven v ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.
Pro úplnost uvádím, že má-li oprávněný k dispozici exekuční titul, který není řádně splněn, tak již není jeho povinností vyzývat dlužníka - povinného k úhradě dlužné částky a může bez dalšího na povinného podat návrh na nařízení exekuce.
 
Děkuji za odpověd'.
Ještě jeden dodatek. 15 dní mám na odvolání od seznámení o exekuci. Bohužel jsem v zahraničí a tak jsem zažádal exekutora o zaslaní bližších informací o daném problému. O jaky dluh šel a náklady s nim spojené. Už se neozývá. Pokud podám návrh na zastavení exekuce a bude zamítnut. A zjistím že exekutor si započítal víc peněz než měl. Můžu i po zamítnutí poslat námitku na částku? Tam je totiž lhůta 8 dní. A je pravda že když bude exekuce zastavena, tak všechny náklady s ní hradím já. I když v daném rozhodnutí já budu obětí a škodný. Nebo když mě bude zastupovat Advokát.
 
Zdravím Vás, námitky proti rozhodnutí o nákladech je možné podat pouze v oné osmi denní lhůtě, s tím, že prominutí zmeškání této lhůty nelze prominout. Exekutor Vám skutečně nemusí zasílat doklady k dluhu, abyste zjistil o co jde je nutné nahlédnout do soudního spisu u soudu, který exekuční titul vydal nebo rovněž i u soudu exekučního. O nahlédnutí do spisu se domluvíte s příslušným soudem, který Vám spis k nahlédnutí připraví, případně můžete rovněž nahlédnout i do spisu u exekutora. Při zastavení exekuce se zkoumá zda byla exekuce oprávněna či nikoli a dále i to z jakého důvodu byla exekuce zastavena. Tudíž není pravdou, že by náklady exekuce vždy hradil pouze povinný, to vždy záleží na okolnostech konkrétního případu. Zastoupení advokátem se mi jeví jako vhodnější, neboť advokát má právní vzdělání a bude schopen lépe právně argumentovat než osoba bez právního vzdělání, na náhradu nákladů exekuce by to, zda jste právně zastoupen či nikoli neměla mít dle mého názoru vliv.