Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.355.807

Nepřevzetí platebního příkazu z důvodu pobytu v zahraničí - je to omluvitelný důvod?

Odesláno: 
Otevřeno 1196 x
1 odpověď
 
Dobrý den, od roku 6/2014, jsem žil v Německu z důvodu zaměstnání, mohu doložit přihlášením k pobytu, prac smlouva, pojištění atd. , do ČR jsem vůbec nejezdil. Do ČR jsem se vrátil v 11/2016, kde jsem nastoupil do zaměstnání, kam mi začali chodit exekuční příkazy, o kterých jsem neměl ani ponětí, vše z roku 2016. Nebyli mi tedy doručeny jak oznámení od oprávněných, soudu, exekutora. Byl jsem včera (26.01.2017) (16.12.2016) na poště a nechal si udělat výpis z exekucí, jedná se celkem o 4 exekuce, vůbec nevím o co jde. Dle judiktatury nejvyššího soudu je prominutelný důvod pro nepřevzetí zásilky prac. pobyt v zahraničí. Kam se mám prosím obrátit, jelikož mohu dle mého názoru napadnout i samotné soudní rozhodnutí o exekuci, mám na to cca. 15 dní, ode dne, kdy jsem se o věci dozvěděl. Zda mohu napadnout všechny 4 exekuce najednou, nebo každému musím napsat zvlášť, jakou formou, to samé u soudů, které o věci rozhodovali, či stačí podat nějaký odpor na exekutorskou komoru. Děkuji, hezký den Mojžíš
 
Zdravím Vás, musíte vznést námitku neúčinnosti doručení jednotlivých soudních rozhodnutí (exekučních titulů), a to u každého rozhodnutí zvlášť podle § 50d občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Citované usnesení zní takto: " (1) Na návrh účastníka rozhodne odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.
(2) Ve věcech uvedených v § 120 odst. 2, jde-li o nesporné řízení, soud rozhodne o neúčinnosti doručení i bez návrhu, jestliže je podle obsahu spisu zřejmé, že účastník nebo jeho zástupce se z omluvitelného důvodu nemohl seznámit nebo neseznámil s písemností.
(3) Návrh podle odstavce 1 nelze podat poté, co již nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo vysloveno, že se manželství rozvádí, že je neplatné nebo že zde není, a rozsudek, kterým bylo vysloveno zrušení, neplatnost nebo neexistence registrovaného partnerství33c) („dále jen partnerství“).
(4) Omluvitelným důvodem podle odstavce 1 nemůže být skutečnost, že se fyzická osoba na adrese pro doručování trvale nezdržuje, skutečnost, že v případě podnikající fyzické osoby a právnické osoby se na adrese pro doručování nikdo nezdržuje.
(5) Rozhodl-li soud o tom, že doručení písemnosti je neúčinné, považuje se písemnost za doručenou dnem právní moci rozhodnutí o neúčinnosti."
Proto je nutné zvážit, zda se dané ustanovení vztahuje právě na Váš případ. Mám za to, že by tomu tak mohlo být. Proto k návrhu jednotlivým soudům vždy doložte kopii pracovní smlouvy, pojištění, a povolení k trvalému pobytu. Pokud budete mít za to, že je vhodné se v této věci obrátit na advokáta, učiňte tak. Kontakty na advokáty naleznete na stránky http://www.advokatikomora.cz.