Počet stránek ve webu: 40.256

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.140.675

Návrh na částečné zastavení exekuce pro insolvenci, oddlužení, osobní bankrot jednoho z manželů

Odesláno: 
Otevřeno 948 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Dne 5.2. 2016 byla nařízena okr. soudem exekuce, pro dluh mé manželky 7600 Kč s příslušenstvím, a byly zablokovány moje 2 bankovní účty, každý na 33000 Kč, a stavební spoření a b. účet mé manželky.
Manželka 26.2.2016 podala návrh na insolvenci, to pro nedostatek příjmů neprošlo. Bylo podáno znovu 16.5. s darovací smlovou, kde se zavazuji k měsíčním darům manželce 2700 Kč.
To společně se srážkami ze mzdy mé ženy prošlo insolvenčním řízením a insolvence byla 25.10.2016 schválena.
Ještě 8.5.2016 jsem podal návrh na zastavení exekuce v části kde jsou postiženy mé účty z důvodu § 268 odst. 1 písm. h o. s. ř. , §52 odst. 1 e. ř. Vzhledem k tomu že mi nebylo vyhověno, postoupil jej soudní exekutor exekučnímu soudu k rozhodnutí (§55 e. ř.).
Soud 24.11.2016 rozhodl:
"že se můj návrh na zastavení exekuce zamítá, exekuce se odkládá, a to doby pravomocného skončení řízení Krajského soudu v Brně, tedy do ukončení insolvence."
Chtěl bych se odvolat, dle poučení v usneseni to je možné, ale nevím jak to sepsat.
Krajský soud mi v insolvenci mé ženy nařizuje měsíčně plnit dary na účet insolvenčního správce a Okresní soud potvrzuje exekuční blokace mých učtů a to po dobu 5-ti let trvaní insolvence moji ženy a splacení min. 30% dluhu, který činí celkem dohromady v insolvenci s ostatními věřiteli 500.000.
Potom půjde exekutor po mně?
Ostatní věřitelé také?
Může si účtovat exektor po tu dobu náklady a poplatky?
Ta spol. co podala návrh na exekuci 7600 Kč s příslušenstvim je i mezi věřiteli v insolvenci a s pohledávkou 18438 Kč, jak je takový rozdíl možný?
Může rozdílné částky insolvenční správce opravit?
Je 2 měsíce po soudním povolení oddlužení (schválení insolvence) a moje žena má také pořád zablokovaný účet, jak to má řešit ona? Jak insolvenční správce?
Insolvenční správce dostává od ní 1080 Kč měsáčně tak by měl takovéto věci řešit sám a ne jen říct aby podala návrh k soudu ona ne?
Děkuji předem za odpovědi, vím že je to hodně otázek a že mi doporučíte právníka a že peníze z příjmů na učty neukládat, hlavně jak řešit tu exekuci odvoláním.
 
Zdravím Vás, v prvé řadě Vaší manželce doporučuji navýšení příjmů, a to formou darovací smlouvy od jiného dárce než jste Vy, to proto, aby tato darovací smlouva mohla být plněna. V opačném případě by soud mohl Vaší ženě zrušit oddlužení a na její majetek prohlásit konkurs. Pokud je Vaší ženě stále blokován účet, ať se v této věci obrátí přímo na exekutora a rovněž i na insolvenční soud. Ohledně Vašeho účtu Vám nepomůže nic jiného než žádat exekutora o odblokování Vašeho účtu a případně si z účtu v souladu s ust. § 304 odst. 4 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Mám za to, že by Vám měla být vyplacena polovina peněz na účtu, nejméně však částka ve výši 6.820,- Kč. Mám za to, že se již nic jiného dělat nedá.
K rozdílu mezi celkovou vymáhanou částkou a částkou, kterou po Vaší ženě požaduje věřitel, uvádím, že tomu tak je proto, že věřiteli Vaše žena dluží pouze 1.843,-Kč a zbylá částka jsou náklady exekuce, tedy jedná se o pohledávku exekutora a nikoli oprávněného, tedy věřitele Vaší ženy.