Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.181.793

Ochrana majetku nedlužníka žijícího ve společné domácnosti s dlužníkem - postup, informace

Odesláno: 
Otevřeno 1342 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
Je možné preventivně a účinně bránit majetek meho přítele? Na mne je vedeno několik exekucí, mám exekuci na plat a je pravděpodobné, že další exekuce ještě přibudou. Přítel mi nabídl společné bydlení, ale má obavu, aby exekutor nepřišel k němu domů a nezabavil jeho majetek.
Vylučovaci žaloba je krok následný a nepříjemný, kterému bychom se chtěli vyhnout.
Děkuji
 
Zdravím Vás, jedinou skutečně účinnou ochranou je to, že nebudete bydlet s Vašim přítelem pod jednou střechou, to je nejjistější. Pokud se pro společné bydlení rozhodnete, což je logický vývoj vztahu, je tedy nutné, aby Váš přítel dohledal, pokud možno co nejvíce dokladů o tom, že věci v bytě jsou jeho a nikoli Vaše. Těmito doklady jsou zejména smlouvy, faktury, dodací a záruční listy, účtenky o koupi zboží, . Proto příteli doporučuji, aby tyto doklady dohledal, ale rovněž, aby si opatřil jejich úředně ověřené kopie, a to pro případ, že by exekutor chtěl tento jeho majetek zabavit, tak stačí tuto úředně ověřenou kopii doložit a mám za to, že majetek by měl být ochráněn. Pokud by přesto k zabavení přítelova majetku došlo, bylo by nutné, aby Váš přítel v souladu s ust. § 68 odst. 1 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) podal k soudnímu exekutorovi, jehož zaměstnanci majetek přítele sepsali, návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Tento návrh však musí být podán pouze do 30 dní ode dne, kdy se o zabavení svých věcí dozvěděl. V tomto návrhu je nutné popsat zabavený majetek a uvést, že tento zabavený majetek nepatří povinné (Vám), ale Vašemu příteli, tedy navrhovateli, což dokládá právě přiloženými úředně ověřenému kopiemi dokladů, které prokazují vlastnické právo přítele k zabaveným věcem. Poté by již bylo nutné čekat jak by bylo o tomto návrhu rozhodnuto, Pokud by tomuto návrhu nebylo vyhověno, bylo by poté nutné podat vylučovací žalobu.
Závěrem dodávám, že ani povinnému nelze zabavit vše. Majetek, který nelze zabavit ani povinnému je upraven v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a pokud by se tak stalo, byl by naplněn zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust, § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu.