Počet stránek ve webu: 42.413


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.424.924

Exekuce na mateřské dovolené - zabaví exekutor mateřskou (PPM) a hmotnou nouzi?

Odesláno: 
Otevřeno 772 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
pobírám rodičovský příspěvek, tj. PPM - peněžitou podporu v mateřství a přišla mi nepřednostní exekuce. Jsem závislá na hmotné nouzi. Můžou mi strhnout danou exekuci z toho co pobírám? A v případě že si najdu práci počítá se srážka ze součtu příjmu z pracovního poměru a rodičovského příspěvku? Ještě dodám že manžel je úplně bez příjmu z důvodu zamítnutí vyplácení plného invalidního důchodu takže z toho co mi dá úřad živím 3 lidi. Můžete mi ještě poradit jak je to s oddlužením z důvodu nemajetnosti a co k tomu potřebuji splňovat a dokládat??
Děkuji moc za odpověď
 
Zdravím Vás, exekučním srážkám z Vašich příjmů podléhá pouze rodičovský příspěvěk, ale to jen za předpokladu, že dosáhne výše převyšující nezabavitelnou částku, která musí zůstat povinnému pro uspokojení jeho základních potřeb. Pokud by se Vaše situace dlouhodobě nezlepšila, je možné cca po roce podat k soudnímu exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že průběh exekuce ukazuje, že nebudou vymoženy ani náklady exekuce a že není naděje na zlepšení Vaší situace, proto je nutné jako přílohu k návrhu na zastavení exekuce doložit i Vaše příjmy. Jen dodávám, že pokud si najdete práce, tak by se srážky počítali ze součtu mzdy a rodičovského příspěvku.
K návrhu na povolení oddlužení uvádím, že dlužník musí být schopen ze svých příjmů uspokojit pohledávky svých nezajištěných věřitelů, alespoň v 30% výši těchto pohledávek k tomu je nutné rovněž uhradit i odměnu insolvenčního správce ve výši 65.340,- Kč (insolvenční návrh jednotlivce) nebo 98.010,- Kč (společný insolvenční návrh manželů). K návrhu na povolení oddlužení je dlužník povinen přiložit seznam majetku, seznam závazků, přehled příjmů za 3 roky, seznam dlužníků, seznam zaměstnanců a prohlášení o podnikání a konečně i listiny dokládající aktuální výši svých závazků. Pokud by Vaše příjmy k splnění zákonných podmínek pro povolení oddlužení nestačily, je možné si příjmy navýšit formou darovací smlouvy nebo smlouvy o důchodu s úředně ověřenými podpisy smluvních stran. V této smlouvě se dárce či poskytovatel důchodu zaváže, že bude dlužníku po celou dobu oddlužení (60 měsíců) přispívat určitou částku. Tuto smlouvu je však nutné plnit. Jen dodávám, že dárce by měl být solventní, neměl by být ani v exekuci ani v insolvenci a jeho příjmy by měly být dostatečné, na to, aby mohl dlužníku poskytovat dar k jehož poskytování se zavázal.