Počet stránek ve webu: 40.449

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.278.324

Zrušení trvalého bydliště, pobytu synovi z důvodu exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 2250 x
5 odpovědi
 
Dozvěděli jsme se ze spisové značky doporučeného dopisu, že 27 letý syn má mít soudní řízení o exekuci v prosinci 2016 zhruba ve výši 180.000 Kč. Syn má trvalé bydliště hlášeno s námi a dalším sourozencem, ale již 5 let má přechodně bydliště ve vzdáleném městě. Domů jezdí 1x za 2-3 měsíce, doma žádné věci nemá. Telefon poslední dva měsíce (10/2016-12//2016) nezvedá.

Jak se máme chránit, aby nám nezabavili naše věci z bytu? Účtenky bohužel nemáme - zařízení jsme kupovali před 30 lety. Máme možnost ho odhlásit od nás z trvalého pobytu? Máme možnost vstoupit do soudního řízení a splácet jeho pohledávku nějakým způsobem?
Děkuji moc za radu.
 
Zdravím Vás, možnost vstoupit do soudního řízení skutečně nemáte. Pokud nemáte ani účtenky či další doklady, kterými byste prokázali vlastnické právo k Vašim věcem, je možné, že by exekutor skutečně v případě, kdy by se rozhodl pro exekuci prodejem movitých věcí povinného skutečně mohl zabavit i Váš majetek. Proto je dobré syna z trvalého bydliště odhlásit, ale i tak Vás může exekutor navštívit Vězte však, že ani exekutor nemůže zabavit vše. Věci, které nelze zabavit ani povinnému jsou výslovně upraveny v ust. § 321 a § 322 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). Pokud by tyto věci byly zabaveny, je to důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu. Dále je možné sepsat i čestná prohlášení, které věci jsou Vaše a že se Váš syn povinný na dané adrese již 5 let nezdržuje. Je třeba, aby tato čestná prohlášení sepsali všichni kromě povinného a tyto listiny opatřili svým úředně ověřeným podpisem. Více již asi nevymyslíme, Je také možné, že pokud Vás exekutor navštíví a Vy dluh povinného uhradíte, a to i částečně, tak k zabavení věcí nedojde. K úhradě dluhu za Vašeho syna byste však neměli být nuceni.

Samozřejmostí každého občana je aktualizace adresy trvalého pobytu na matrice místně příslušného úřadu a dále vybírání pošty (ať už v místě trvalého pobytu nebo na zástupném místě - obecním či městském úřadě).
Více informací vizte zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/116-trvale-bydliste-trvaly-pobyt/15571-trvale-bydliste-trvaly-pobyt-zmena-odhlaseni-zruseni-informace.html
 
Děkuji Vám moc za odpověď. Pokusím se o odhlášení trvalého pobytu- lze to jen osobním oznámením na magistrátě města, nebo k tomu potřebuji nějaké písemnosti? Máme panelákový byt ve spol. vl. manželů, smlouva o koupi bytu je psaná na manžela a mne - mohou nám jej obstavit nebo nás nutit prodat? Ostatní majetek jsme před těmi 30 lety většinou pořídili na novomanželskou půjčku u České spořitelny, splátky byly přes sporožirový účet.
Může k nám exekutor vstoupit bez naší přítomnosti?
Jde nám o to ochránit střechu nad hlavou pro sebe a dalšího syna.
Moc děkuji za pomoc.
 
Zdravím Vás, mám za to, že k odhlášení syna z trvalého pobytu by neměly být nutné žádné zvláštní písemnosti, jen bych požádala Vaše sousedy, aby Vám formou čestného prohlášení potvrdili, že se Váš syn (povinný) na adrese trvalého pobytu již několik let nezdržuje.
O byt jako takový se bát nemusíte, ten Vám zůstane, neboť Váš syn (povinný) není vlastníkem ani spoluvlastníkem tohoto bytu a exekucí lze postihnout pouze majetek povinného či jeho manžela, jiných osob nikoli.
Zde jde jen o to uchránit movité věci, neboť exekutor by z důvodu trvalého pobytu povinného na Vaší adrese mohl zabavovat i Vaše věci v domnění, že jsou povinného.
 
Děkuji za další rady. Doklady jsme k většině nábytku a věcí pro domácnost dohledali, jen zařízení ložnice postele a skříně truhlařil manžel sám se švagrem - koupili jsme jen materiál a doklady už nemáme.
Může exekutor vstoupit bytu bez naší přítomnosti?
Moc děkuji za všechny rady, nikdy jsme si nemysleli, že nás potká něco takového.
 
Zdravím Vás, exekutor by neměl vstoupit do nemovitosti bez souhlasu majitele nemovitosti. I exekuce by měla být realizována tak, aby šetřila práva a majetek povinného či jeho rodinných příslušníků. Proto by exekutor měl do nemovitosti vstoupit bez použití násilí.