Počet stránek ve webu: 40.334

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.245.693

Vymáhání dluhu ze soudního rozhodnutí - exekuce?

Odesláno: 
Otevřeno 818 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
Půjčila jsem kamarádce peníze s tím, že je vrátí do dvou měsíců. Nevrátila ani po roce - dáno k soudu a mám rozhodnutí soudu o povinnosti dluh zaplatit, ale uplynul již skoro druhý měsíc a nic.
Mám se prý obrátit na exekutora. Prosím můžete poradit jak dál? Je to pro mne vzdálená oblast a nevím si rady. Peníze jí půjčila ještě jedna paní a je na tom stejně, též nic nevrací. Jen nekonečné sliby. Paní co nám dluží bydlí na Praze-východ.
Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, bude nejlepší se obrátit na exekutora z místa Vašeho bydliště a s ním probrat, zda by byl ochoten tuto exekuci provést a za jakých podmínek. Až budete domluvena s exekutorem je nutné podat návrh na nařízení exekuce, který se zasílá přímo soudnímu exekutorovi, případně je možné se s exekutorem dohodnout na pomoci při sepsání návrhu na nařízení exekuce. Vím, že exekutoři občas poskytují i tyto služby. Kontakty na exekutory naleznete na stránkách http://www.ekcr.cz.
Samotné podání návrhu na nařízení exekuce není složité a mám za to, že i v rubrice vzory byste mohla nalézt jeho vzor.
Pokud by tam vzor nebyl je dobré napsat, že určitého dne bylo vydáno rozhodnutí, to rozsudek, (platební rozkaz), č. j.. ze dne … . , který žalované uložil, aby Vám do 3 dnů od právní moci uhradila … . s příslušenstvím, … . (zde je nutné opsat výrok rozhodnutí). Dále je dobré napsat, že exekuční titul nabyl právní moci dne … a vykonatelnosti dne, ale žalovaná Vám do dnešního dne stále nic neuhradila, a proto, že Vám nezbývá nic jiného než se splnění výše uvedené povinnosti žalovanou domáhat cestou exekuce. Dále je nutné prohlásit, že k vymožení této povinnosti není vedena jiná exekuce dle exekučního řádu, a že navrhujete, aby provedením exekuce byl pověřen … . , soudní exekutor, Exekutorský úřad. K návrhu na nařízení exekuce je dále nutné přiložit úředně ověřenou kopii exekučního titulu s doložkou právní moci a vykonatelnosti a tento návrh na nařízení exekuce následně odeslat soudnímu exekutorovi, který má danou pohledávku formou exekuce vymoci.