Počet stránek ve webu: 42.676


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.807.855

Přeplatek exekuce - jak získat peníze zpět od exekutora?

Odesláno: 
Otevřeno 1050 x
1 odpověď
 
Zaměstnavatel mi srážel exekuci. Při změně zaměstnavatele mi zůstalo na exekuci asi 2000 Kč. Novému zaměstnavateli zaslal exekutor příkaz znova s celou sumou a ten mi ji opět celou srážel.
Po vyplacení jsem nedostal od exekutora žádný doklad o ukončení, ani vyúčtování.
Takže místo sumy 86 000 Kč jsem zaplatil přes 170 000 Kč. Co s tím můžu dělat? Dekuij za pomoc. Kmeto
 
Zdravím Vás, za prvé je nutné zaslat dotaz exekutorovi jaká je výše celkové vymáhané částky. Ten by Vám měl tento dotaz odpovědět. Pokud jste tedy vše uhradil, můžete podat návrh na zastavení exekuce i Vy sám a nemusíte čekat až tak rozhodne exekutor. Návrh na zastavení exekuce podejte dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že jste již celou vymáhanou částku uhradil, a to srážkami ze mzdy povinného, což bude nutné doložit potvrzením zaměstnavatelů, kteří Vám srážky ze mzdy prováděli a z tohoto důvodu je zde dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 pís. g) občanského soudního řádu. Dále uveďte, že máte za to, že že jste uhradil i více než jste měl a že tedy žádáte o zaslání přeplatku peněz, a to buď složenkou nebo ne Váš účet, jehož číslo budete muset exekutorovi sdělit.