Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.069.227

Prodej majetku v insolvenci - doplicitní vlastnictví pozemku

Odesláno: 
Otevřeno 668 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
kupuji dům v insolvenci a zjistil jsem že před domem je část pozemku v duplicitním vlastnictví majitele (dlužníka) a obce. Insolvenční správkyně mi sdělila že po koupi domu veškerá práva původního majitele se ruší.
Když sem chtěl do smlouvy o smlouvě budoucí zaznamenat dodatek že tomu tak bude. Tak najednou toto nelze. Součástí prodeje nemůže být majetek s duplicitním vlastnictvím. Jak bych měl prosím postupovat? Mám dojem že insolvenční správce poví vše co chci slyšet, aby dům prodala, ale nevím jaká je skutečná pravda.
Jednám s dlužníky slušně a nabídl jsem jim i pomoc s bydlením. Mám se domluvit s dlužníkem aby se vzdal pozemku ve prospěch obce a já pak řešil odkoupení s obcí? Nebo to mám rovnou řešit s obcí?
Jenže já nejsem ještě vlastník. Co když to nechám být až po prodeji? Budu mít nějaký právo to odkoupit když to není součástí prodeje v insolvenci?
Mockrát děkuji za včasnou odpověď nevím na koho se mám již obrátit.
 
Zdravím Vás, pokud je to tak jak říkáte bude nejlepší jednat ještě s danou obcí o podmínkách prodeje. Na obci řekněte, že máte zájem o koupi nemovitosti onoho dlužníka a že chcete být vlastníkem pozemku i nemovitosti a zda by to šlo nějak řešit.
Jen nevím jak přesně rozumět pojmu duplicitní vlastnictví, ono je totiž možné, že daný pozemek je v podílovém spoluvlastnictví dlužníka a obce, to byste při prodeji nemovitostí dlužníka v insolvenčním řízení skutečně nabyl jen to co patřilo dlužníku, protože nikdo nesmí na druhého převést více práv než má sám a poté se snažit daný další podíl na tomto pozemku odkoupit od obce. Nebo to může být i tak, že dlužník i obec jsou oba vlastníky daného pozemku, což by dle mě znamenalo nějaké pochybení na katastru nemovitostí, to ale bez možnosti vidět výpis v listu vlastnictví u předmětného pozemku nezjistím,
 
Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Byl jsem se ptát na katastru a mám vyrozumění o duplicitním vlastnictví. Duplicitní záznam byl po tvorbě digitální mapy a zjistil různé vlastnictví dle kupní smlouvy z roku 1980 právo dlužníka a dle souhlasného prohlášení v souladu se zákonem č. 172/1991 Sb. , v pleném znění, ve prospěch Obce. Nejedná se chybu v katastru nemovitostí.
Pán se na to již ptal na obci a bylo mu řečeno, že v obci těch pozemku takto je víc a že nebude problém popřípadě si to odkoupit. Jen jak mám postupovat? Na obci mi schválí prodej? Ale já ještě nejsem vlastník nemovitosti? Stačilo by k tomu abych jim doložil smlouvu o smlouvě budoucí? Nebo až budu zapsán v katastru jako vlastník? Moc nechápu zda si mohu dělat nárok na koupi když je tam to duplicitní vlastnictví obce a dlužníka. Zda si již mohu vyřizovat koupi pozemku před domem když nejsem ještě vlastník domu. Když dlužník nesmí nakládat se svým majetkem. Tak si nemohu ńapsat sním kupní smlouvu? Mockrát děkuji za rady.
 
Zdravím Vás, asi bych šla na obec a přestavila bych se jako zájemce o koupi, proto by smlouva o smlouvě budoucí byla vhodná. Na obci byste zjistil podmínky pro odkup pozemku. Smluvní stranou smlouvy o smlouvě budoucí by pochopitelně nebyl dlužník, ale přímo insolvenční správce dlužníka. Na základě jednání s obcí byste se poté rozhodl, zda nemovitost skutečně koupíte či nikoli, ale mám za to, že na obci by problém být neměl.