Počet stránek ve webu: 40.662

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.503.357

Exekuce pro nezaplacenou pokutu za rychlou jízdu - jak snížit poplatek exekutorovi?

Odesláno: 
Otevřeno 1193 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
dostala jsem 11.11.2016 blokaci na účet, kam mi chodí rodičovský příspěvek. Blokaci zadal exekutor pro statutární město Teplice ve výši necelých 9500 Kč. Jedná se o exekuci, kdy jsem nezaplatila městu pokutu ve výši 1000 Kč, z ledna 2015 pro překročení rychlosti v obci. Přijde mi částka přehnaná pro tuto banalitu a zároveň jsem nebyla ani obeslána, jelikož písemnost se jim vrátila zpět na úřad, což jsem také nevěděla.
Chtěla bych vědět, jak se proti tomuto bránit a zda to jde. Přijde mi to absolutně nelidské, když z rodičovského příspěvku musím uživit sebe a dvě děti ve věku 2,5 roku a 3 měsíce, tj. z 11.500 Kč.
Děkuji za odpověď a pomoc.
 
Zdravím Vás, pokud Vám byl předán pokutový blok, tak mám za to, že jste více být obesílána nemusela a po neuhrazení pokuty řádně a včas to stačí k vymáhání pohledávky exekucí. Pokud jde o peníze z účtu tak se můžete dostat k nezabavitelné částce z Vašeho účtu, a to tak, že zajdete do banky u které máte veden blokovaný účet a v souladu s ust. § 304b odst. 1 občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), požádáte banku o výplatu tzv. nezabavitelné částky z účtu povinného a banka by Vám tuto částku (tj. 6.820,- Kč) měla na základě Vaší žádosti vyplatit. Jen pro úplnost uvádím, že o výplatu nezabavitelné částky z účtu povinného můžete požádat pouze jedenkrát po celou dobu vedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu povinného. Proto Vám doporučuji, abyste v práci či s jiným plátcem příjmu dohodla na výplatě příjmu v hotovosti nebo formou poštovní poukázky (složenky), a to proto, aby Vám peníze nebyly zasílány na blokovaný účet.
Pokud by Vám pokutový blok nebyl předán, je možné podat k exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu. V návrhu na zastavení exekuce argumentujte tak, že uvedete, že Vám exekuční titul nebyl do dnešního dne řádně doručen a o dluhu a exekuci jste se tedy dozvěděla až od exekutora. S ohledem na výše uvedenou skutečnost tedy máte za to, že exekuční titul ve vztahu k Vám nenabyl právní moci ani vykonatelnosti, neboť podmínkou nabytí právní moci každého exekučního titulu je jeho řádné doručení povinnému. Jelikož se tak nestalo, jedná se o nezpůsobilý exekuční titul na jehož základě nelze nařídit exekuci, a proto je tu dán zákonný důvod pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu.