Počet stránek ve webu: 43.247


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.763.867

Zaplacení nákladů exekuce věřitelem při nemajetnosti dlužníka - jak se tomu vyhnout?

Odesláno: 
Otevřeno 1106 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2013 jsem podávala návrh na exekuční řízení na svého otce kvůli neplacení alimentů. Chvíli po zahájení exekuce přišel o práci a přestal s exekutorem komunikovat, trvalé bydliště má nahlášené na městském úřadě. Dodnes se z něj žádné peníze nevymohly.
Zajímalo by mě, pokud by exekutor zastavil exekuční řízení pro nemajetnost dlužníka, zda bych musela celé náklady exekuce zaplatit já? Děkuji za odpověď.
 
Zdravím Vás, zde by záleželo jak na konkrétním průběhu exekuce, tak i na praxi jednotlivých exekutorských úřadů. Obecně však mám za to, že je-li zastavena exekuce z důvodu nemajetnosti povinného, je tato nemajetnost objektivní okolnost, (zvláště při déletrvajícím exekučním vymáhání pohledávky), která by dle mého názoru neměla být přičítána k tíži oprávněnému a náklady exekuce by měl dle mého názoru hradit povinný, a to zvláště jedná-li se o exekuční vymáhání dlužného výživného pro dítě povinného. Nevylučuji, že by někteří exekutoři mohli mít odlišný právní názor, ale mám za to, že by jich byla spíše menšina,