Počet stránek ve webu: 42.116


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 7.307.000

Úrok dluhu v rozporu s dobrými mravy - dluh 53000 Kč, úrok 380.000 Kč

Odesláno: 
Otevřeno 734 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
2010 jsem udělala dluh na nájemném. 2011 mě našel věřitel a dal mi podepsat nějaký splátkoví kalendář cca. na 20.000 Kč/měsíc bohužel jsem nebyla schopna ho ze zdravotních důvodů splácet, letos (2016) (2016) mi přišla exekuce na 433.000 Kč je vůbec možné takový úrok z prodlení (0,5% denně penále cca. 380.000 Kč)!
Jsem v důchodu to mi zničí život, co kdybych se ho pokusila kontaktovat? a šlo by odpustit ten úrok z prodlení? kdyby souhlasil, zaplatila bych mu všechny výdeje ale úrok je 380.000 Kč.
 
Zdravím Vás, v tomto případě Vám doporučuji uhradit alespoň jistinu a náklady exekuce a poté požádat oprávněného o prominutí příslušenství tedy penále. V této žádosti uveďte, že jistina je již uhrazena stejně jako náklady exekuce, dále uveďte své osobní a majetkové poměry, a to včetně příjmů, které je nutné doložit. Máte-li zdravotní problémy a užíváte-li léky uveďte a doložte i tuto skutečnost. O tom, zda Vám bude či nebude příslušenství prominuto rozhoduje pouze oprávněný a je jen na něm jak o Vaší žádosti rozhodne.
Máte-li důchod z kterého jsou exekučně prováděny srážky, mám za to, že nelze žádat zastavení exekuce z důvodu nemajetnosti povinného, ale zde bych to zkusila a tento návrh v souladu s ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm, e) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) bych k exekutorovi podala a uvidíte co se bude dít dále.