Počet stránek ve webu: 43.086


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.355.312

Splácení exekuce a insolvence současně - je to možné nebo nesmysl?

Odesláno: 
Otevřeno 957 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chci se zeptat zda je možné platit zároveň insolvenci a exekuci. Já jsem v insolvenci a již řádně platím formou splátkového kalendáře. Na jednom dluhu, který je zahrnut v insolvenci úplnou částkou je spoludlužník můj registrovaný partner. Po něm žádala banka, od které jsme si půjčili aby splácel měsíčně minimálně 5000 Kč. Odvolali jsme se tím, že partner je v insolvenci a dlužnou částku platí tímto způsobem. Partnera dala banka k soudu a soud vyhráli s tím, že má tedy platit měsíčně určitou částku a předali to exekutorovi. Ten si samozřejmě přidal nějaké peníze navíc, které máme též splatit my s partnerem a tvrdí nám, že na daném dluhu stále rostou úroky. Zajímalo by mě zda je tento postup správný. Já pravděpodobně insolvenci splatím předčasně ve 100 procentech a partner dál bude platiti úroky + dlužnou částku exekutorovi když já ten dluh splatil celý formou insolvence kde samozřejmě byli úroky zastaveny když mi insolvenci schválili? Prosím poradte mi jak mám postupovat. Děkuji mnohokrát.
 
Zdravím Vás, pokud jste v insolvenci a oprávněný, který po Vás dluh vymáhal formou exekuce je řádně přihlášeným věřitelem, tak Vy dluh řádně hradíte v insolvenci. Exekuci po Vaší osobě již vykonávat nelze. Totéž však neplatí o spoludlužníku (Vašem partnerovi), jelikož registrované partnerství je obdobou manželství, proto exekutor tento dluh exekučně vymáhá na Vašem partnerovi, tedy jakoby po manželu povinného což je možné. Je však otázkou, zda mají osoby v registrovaném partnerství SJM, osobně si myslím, že nikoli, neboť se dle našeho názoru tyto osoby nemohou společně oddlužit jako manželé.
Zde tedy hodně záleží i na textu samotné smlouvy, a tedy na tom, zda byl Váš partner na této smlouvě od počátku uveden jako spoludlužník, a pokud ano, bude muset exekuční vymáhání strpět.
Pokud by však Váš partner nebyl ve smlouvě uveden jako spoludlužník a tento dluh po něm byl vymáhán jakožto po manželovi povinného, podala bych na místě Vašeho partnera návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), s tím, že Váš exekuční postih coby manžela povinného není možný, neboť registrované partnerství není totéž co manželství, je to jakési "kvazi" manželství. dále uveďte, že při registrovaném partnerství nevzniká SJM, a tudíž zde není ani možnost vymáhat dluhy jednoho partnera po druhé, což je dle Vás důvodem pro zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.
Pro úplnost dodávám, že exekutor měl vymáhat jen takovou částku, která je nutné k celému uhrazení vymáhané částky a vždy by měl vzít v úvahu i částku, kterou uhradíte v rámci insolvence a o tuto částku poté vymáhat méně po Vašem partnerovi