Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.182.482

Exekuce vybavení dílny - exekutor dal na dílnu nový zámek a odmítá nájemce dílny (dlužníka) do dílny vpustit

Odesláno: 
Otevřeno 754 x
1 odpověď
 
Dobrý den.
09/2016 jsem byl nucen ukončit živnost. Zůstalo mi několik exekucí z průběhu podnikání které se nějak pokouším splácet. Mám stále v pronájmu dílnu, u které mi končí výpověď až v lednu 2017. Stroje které tam mám byly obstaveny a sepsány 2014 exekutorem a tuto exekuci stále splácím.
Nyní se v mé nepřítomnosti na dílnu dostavil jiný exekutor u kterého také když to jde a je co, splácím exekuci. Tento exekutor si prý u vlastníka nemovitosti zjistil že mám ukončenou nájemní smlouvu a stroje chci odvést. Nechal tedy vyměnit zámky a odmítá mne do dílny vpustit. Měl jsem v plánu stroje postupně odvést a uskladnit jinde než nám skončí nájemní smlouva.
Přijel jsem na dílnu se stěhovací firmou o víkendu a s objednaným jeřábem a až tam jsem se poprvé dozvěděl že se na dílnu nedostanu.
Pronajímatel se odvolával na součinnost s exekutorem. Dále mám sepsanou smlouvu s kolegou, který si od září od nás jeden stroj na výrobu pronajal. Nyní je nám znemožněno se do dílny dostat. Kolega má nasmlouvané zakázky a já musím samozřejmě nájemné platit také.
Exekutor se vyjádřil po tomto mém vysvětlení jen že mi nyní nemůže nijak pomoci a jestli si potřebuji vyzvednout nějaké osobní věci tak mi později sdělí nějaký termín pro vyzvednutí.
Jak prosím nyní postupovat a jestli je to možné, tak jak a po kom v této situaci vymáhat ušlý zisk a náklady za stěhovací firmu.
Děkuji Vám za informaci. S pozdravem K.
 
Zdravím Vás, jelikož se jedná o exekuci z podnikání tak exekutor měl právo tyto stroje zabavit a případně i odvést. Pokud byly tyto stroje sepsány neměl jste je pronajímat, protože s exekučně zabaveným majetkem nemůžete disponovat a tedy ani nakládat a činit je předmětem nájmu.
Jediné co můžete udělat je to, že se dohodnete s exekutorem na tom, aby Vám dílnu zpřístupnil, ale to nebude možné, pokud exekutorovi nepředložíte originál nájemní smlouvy o nájmu strojů s kolegou, kterému jste tyto stroje pronajal, s tím, že ze zisku z nájmu těchto strojů budete hradit exekuci. Proto bude nejlepší ohledně těchto strojů podat exekutorovi návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. d) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.), a argumentujte tak, že Vám byly zabaveny věci, které potřebujete k výkonu podnikání, tedy k výkonu povolání, že tyto věci jsou pronajaty, a Vy dokládáte úředně ověřenou kopii smlouvy o nájmu strojů, s tím, že zisku z nájmu těchto strojů byste hradil exekuci. Bude však záležet jen na exekutorovi, zda Vašemu návrhu vyhoví či nikoli.
Mám za to, že Vám pronajímatel dílny měl o návštěvě exekutora říci. Ohledně vymáhání náhrady škody a ušlého zisku bude nutné se poradit s advokátem. Kontakty na advokáty naleznete na http://www.advokatikomora.cz.