Počet stránek ve webu: 40.366

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 6.249.499

Exekuce na nemovitost s věcným břemenem (služebností) - zánik věcného břemene, služebnosti dražbou

Odesláno: 
Otevřeno 1321 x
1 odpověď
 
14.11.2012 jsem darovala synovi chatu s parcelou. Současně jsme sjednali věcné břemeno, podle něhož mám doživotní bezplatné právo spoluužívání celé nemovitosti (zapsáno v Katastru).
Od 22.2.2016 je syn ve vazbě a hrozí mu propadnutí majetku. Dotaz - mohlo by se propadnutí majetku vztahovat i na tuto nemovitost? Pokud ano, daroval by mně ji zpět a museli bychom to včas řešit. Mohl by exekutor napadnout darování zadluženého syna mé osobě? Zaniklo by v případě zabavení nemovitosti věcné břemeno? Děkuji B.
 
Zdravím Vás, tento dotaz položte rovněž i kolegům, kteří se zde zabývají trestním právem, neboť si nejsem jista ohledně trestu propadnutí majetku. Mám však za to, že tento trest by se měl spíše vztahovat na majetek, který by odsouzený získal v důsledku trestné činnosti a nikoli na majetek, který by odsouzený získal od rodinných příslušníků.
Kdyby se však trest propadnutí majetku měl vztahovat i na tuto nemovitost, tak mám za to, že syn by Vám tuto nemovitost již nemohl darovat, neboť by porušil povinnost uloženou mu soudním rozhodnutím a dopustil by se tak trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a současně by tento čin mohl být posouzen i jako trestný čin zkrácení věřitele.
Pokud by se trest propadnutí majetku na tuto nemovitost nevztahoval, tak by Vám ji syn mohl darovat zpět v důsledku, čehož by věcné břemeno zaniklo splynutím (a to tak, že oprávněný z věcného břemene by byl současně i vlastníkem nemovitosti), čímž by věcné břemeno bydlení pozbylo významu.
Návod jak se s tímto dotazem obrátit na kolegy zabývající se trestním právem je uveden níže:
Váš dotaz se netýká výkonu exekuce. Dotaz prosím uložte do formuláře na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/dotaz/. Dotazy přijímáme každý lichý týden v pondělí po 10. hodině.
Máte také možnost zeptat se právničky v online chatu. Ten je k dispozici každý sudý týden v sobotu mezi 9-11. hodinou na stránce http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/chat.html.